Holmen Skog river
ladugård i Långvind

Holmen Skog AB har rivit ännu en byggnad i Långvinds bruk, ladugården som hör till torpet i Sivik. Rivningen skedde våren 2021 men vi fick höra talas om det först på nyåret 2022.

När Långvind.com får höra ryktet om att ladugården är riven, gör vi en vandring till torpet. Vi finner marken, där ladugården tidigare stod (bilden), men inget som påminner om den tidigare ladugårdsbyggnaden.

– Ladugården revs våren 2021, får vi höra av en grupp som passerar samtidigt.

En annan person, som cyklade förbi på försommaren 2021, bekräftar också att ladugården är riven.

Ladugården var en distinkt byggnad, som hörde till det kanske enda kvarvarande torpet på Långvinds marker.

I anslutning till Holmen Skog AB:s köp av Långvinds bruk skedde avstyckning av många bostadshus. Men Holmen Skog har också rivit totalt sex anläggningar i Långvind.

Höstbilden visar hur det såg ut för några år sedan med torpet i Sivik och ladugården.

Vägen till Skärså

Innan Holmen Skog rev ladugården i Sivik, bildade en liten grupp byggnader en sammanhållen gård på Långvinds marker på gränsen till Norrala.

Våren 2021 förlorade Långvind totalt tre märkesbyggnader: två längs vägen till Långvinds fritidsområde i anslutning till den historiska platsen Långvinds by och en i Sivik.

När Holmen Skog köpte Långvinds bruk i en jätteaffär i september 2018 trodde nog inte många att förändringens vind skulle svepa fram med denna kraft över det gamla bruket.

Först rev Holmen Skog en tydligare märkesbyggnad i Långvind, gamla hamnmagasinet. Efter den rivningen sa Holmen Skog AB i en intervju med Hudiksvalls Tidning den 20 februari 2020 att ”vi har inte för avsikt att riva fler byggnader”. Men sedan dess har Holmen Skog rivit ytterligare tre byggnader.

Inom loppet av två år har Holmen Skog rivit sex anläggningar i Långvindsbruk:
campingplatsen, som saknade bygglov
gamla bensinstationen, som en höststorm 2019 skadade så svårt att man rev det lilla huset i januari 2020
hamnmagasinet i februari 2020
grå ladan i Långvindsby i april 2021
förrådsbyggnaden Långvinds by i april 2021
Siviktorpets ladugård våren 2021

Hudiksvalls kommun beslutade 2020 att ta fram en områdesplan för Långvindsbruk. Målet med planen är att skydda byggnader och villkora rivningar med att man söker och får rivningslov. I dag kan fastighetsägare, i kraft av att man äger en skogsbruksfastighet, riva byggnader och genomföra andra förändringar, som annars kräver rivningslov eller bygglov. Sedan kommunen fattade beslut om detta, efter rivningen av hamnmagasinet, har Holmen Skog alltså rivit ytterligare tre byggnader.

Långvind.com har haft flera artiklar om försäljningen av Långvinds bruk och dess direkta och indirekta följder: Holmen Skog river ännu mer i Långvind (27 april 2021), Holmen Skog river ytterligare i Långvind (25 april 2021), Holmen Skog vill inte riva mer (23 februari 2020), Rivning i Långvind utan lov (13 februari 2020), Hamnmagasinet i Långvind rivet (11 februari 2020), Långvinds mack gått till historien (18 januari 2020), Långvinds herrgård till salu via mäklare (10 november 2019), Långvinds camping stänger efter 50 år (6 maj 2019), Långvinds kapell säkrar för framtiden (7 februari 2019), Holmen Skog har tagit över Långvind (28 november 2019), Långvinds herrgård fortsatt till salu (20 oktober 2018), Stor intresse för Långvinds försäljning (20 september 2018), Holmen köper Långvinds bruk (17 september 2018), Långvinds bruk till försäljning (27 maj 2018) och Generationsskifte i Långvind (20 september 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson