Holmen Skog river
ännu mer i Långvind

Holmen Skog AB har rivit ännu en byggnad i Långvinds bruk, längan på östra sidan av Snäckenvägen, mitt emot den röda ladan och i går rivna grå ladan. Dessa tre byggnader ligger alla i anslutning till det som tidigare var Långvinds by, som föregick tillkomsten av Långvinds bruk 1687.

Rivningen av den forna förrådsbyggnaden är i full gång, när Långvind.com besöker rivningsplatsen på eftermiddagen. Till skillnad från den grå ladan, som blev grävskopans rov dagen före, är denna byggnad av hygglig kvalitet.

Det fanns en del att spara från byggnaden, som rivningsarbetarna prydligt har lyft undan: dörrar och en kolstig eller kolryss, som man transporterade träkol i.

Inom loppet av två dagar har Långvind förlorat ytterligare två märkesbyggnader.

Alla tre byggnader ligger i anslutning till den historiska platsen Långvinds by.

När Holmen Skog köpte Långvinds bruk i en jätteaffär i september 2018 trodde nog inte många att förändringens vind sveper skulle svepa fram med denna kraft över det gamla bruket.

För drygt ett år sedan rev Holmen Skog en tydligare märkesbyggnad i Långvind, gamla hamnmagasinet. Efter den rivningen sa Holmen Skog AB i en intervju med Hudiksvalls Tidning den 20 februari att ”vi har inte för avsikt att riva fler byggnader”. Men nu river alltså Holmen Skog ytterligare två byggnader.

Inom loppet av två år har Holmen Skog rivit fem anläggningar i Långvindsbruk: campingplatsen, som saknade bygglov, gamla bensinstationen, som en höststorm 2019 skadade så svårt att man rev det lilla huset i januari 2020, hamnmagasinet i februari förra året och nu i april 2021 den grå ladan och förrådsbyggnaden Långvinds by.

Hudiksvalls kommun beslutade 2020 att ta fram en områdesplan för Långvindsbruk. Målet med planen är att skydda byggnader och villkora rivningar med att man söker och får rivningslov. I dag kan fastighetsägare, i kraft av att man äger en skogsbruksfastighet, riva byggnader och genomföra andra förändringar, som annars kräver rivningslov eller bygglov.

Långvind.com har haft flera artiklar om försäljningen av Långvinds bruk och dess direkta och indirekta följder: Holmen Skog river ytterligare i Långvind (25 april 2021), Holmen Skog vill inte riva mer (23 februari 2020), Rivning i Långvind utan lov (13 februari 2020), Hamnmagasinet i Långvind rivet (11 februari 2020), Långvinds mack gått till historien (18 januari 2020), Långvinds herrgård till salu via mäklare (10 november 2019), Långvinds camping stänger efter 50 år (6 maj 2019), Långvinds kapell säkrar för framtiden (7 februari 2019), Holmen Skog har tagit över Långvind (28 november 2019), Långvinds herrgård fortsatt till salu (20 oktober 2018), Stor intresse för Långvinds försäljning (20 september 2018), Holmen köper Långvinds bruk (17 september 2018), Långvinds bruk till försäljning (27 maj 2018) och Generationsskifte i Långvind (20 september 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson