Hållbarhet

STF Boende och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind – vanligen kallad bara Kungsgården Långvind – har en stark ekologisk profil och ett genomtänkt hållbarhetsarbete. Vi arbetar konsekvent för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

I januari 2017 blev Kungsgården Långvind en av Sveriges första hotell, vandrarhem och konferensanläggningar att avge Svenska Turistföreningens (STF:s) Hållbarhetslöfte för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Läs mer om Hållbarhetslöftet här! Tidigare var Kungsgården Långvind en av Green Key miljöcertifierad logi- och konferensanläggning, den första i Hälsingland.

I november 2018 tog Kungsgården Långvind hem bronsplatsen som Sveriges mest hållbara boende, som STF utsåg bland sina cirka 250 boendeanläggningar. ”Jörgen och Agneta Bengtson som driver denna hälsingepärla från stormaktstiden producerar sin egen el från vind- och solkraft, arbetar med energisnål belysning och har egna laddstationer för elbilar. Ett stort engagemang i lokalsamhället, bland annat i byalaget, kapellföreningen och att de arrangerar lokala vandringar och evenemang”, skriver juryn i sin motivering.

Kungsgården Långvind är också medlem i Naturturismföretagen, tidigare Ekoturismföreningen.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar all verksamhet på Kungsgården Långvind.

Hållbarhetsarbetet är en process som ständigt utvecklar oss och verksamheten, i samspel med våra gäster, Svenska Turistföreningen och Naturturismföretagen.

Genom anslutningen till STF Hållbarhetslöfte samt genom vårt eget arbete med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vässar vi vår hållbarhetsprofil varje år

Grunden för arbetet är ett helhetsperspektiv på verksamheten utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Detta arbete startade med planeringen av Kungsgården Långvind som boendeanläggning 2008, fortsatte med renoveringen av Kungsgården 2009–2010, tog nya steg med bygget av Österhuset 2018, iordningställandet av Telestation Långvind 2019, konferensanläggningen Mötet och ytterligare två gästrum i Österhuset 2020 och fortsätter framöver.

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att vi genererar el via Norrlands första integrerade solcellstak. Elen kompletterar vi med förnybar el från andra källor. Till detta kommer elbil och laddstation för elbilar.

Läs mer om vad vårt ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsarbete innebär i praktiken på sidan Hållbarhet mer än miljö.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 16 april 2024