Hållbarhet

STF Boende och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind – vanligen kallad bara Kungsgården Långvind – har en stark ekologisk profil och ett genomtänkt hållbarhetsarbete. Vi arbetar konsekvent för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Sedan 2012 är Kungsgården Långvind en av Green Key (Gröna nyckeln) miljöcertifierad logianläggning och konferensanläggning. Läs mer om Green Key här!

I januari 2017 blev Kungsgården Långvind en av Sveriges första hotell, vandrarhem och konferensanläggningar att avge Svenska Turistföreningens (STF:s) Hållbarhetslöfte för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Läs mer om Hållbarhetslöftet här!

I november 2018 tog Kungsgården Långvind hem bronsplatsen som Sveriges mest hållbara boende, som STF utsåg bland sina cirka 250 boendeanläggningar. ”Jörgen och Agneta Bengtson som driver denna hälsingepärla från stormaktstiden producerar sin egen el från vind- och solkraft, arbetar med energisnål belysning och har egna laddstationer för elbilar. Ett stort engagemang i lokalsamhället, bland annat i byalaget, kapellföreningen och att de arrangerar lokala vandringar och evenemang”, skriver juryn i sin motivering.

Kungsgården Långvind är också medlem i Naturturismföretagen, tidigare Ekoturismföreningen.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar all verksamhet på Kungsgården Långvind.

Hållbarhetsarbetet är en process som ständigt utvecklar oss och verksamheten, i samspel med våra gäster, Green Key, Svenska Turistföreningen och Naturturismföretagen.

Genom anslutningen till Green Key och STF:s Hållbarhetslöfte vässar vi vår miljöprofil och hållbarhetsprofil varje år genom att sätta upp nya mål för verksamheten.

Grunden för arbetet är ett helhetsperspektiv på verksamheten utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Detta arbete startade med planeringen av Kungsgården Långvind som boendeanläggning 2008, fortsatte med renoveringen av Kungsgården 2009–2010, tog nya steg med bygget av Österhuset 2018, iordningställandet av Telestation Långvind 2019, konferensanläggningen Mötet och ytterligare två gästrum i Österhuset 2020 och fortsätter framöver.

Läs mer om vad vårt ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsarbete innebär i praktiken på sidan Hållbarhet mer än miljö.

Sidan uppdaterad 17 september 2022