Långvinds fritidsområde

Långvinds fritidsområde, Enånger, ligger sex kilometer sydöst om Långvindsbruk och är Hudiksvalls kommun sydöstligaste utpost. Det är största fritidsområde i Gävleborgs län och sannolikt Nordens största samfällighet för ett fritidshusområde.

Fritidsområde på sextiotalet
Det som är Långvinds fritidsområde i dag bestod bara av några stugor 1965, när bilhandlare Ivar Andersson, Hudiksvall, köpte området från Långvinds bruk. Hans företag, Ivars Hus och fritidstomter AB, betalade 1 016 000 kronor för ett område på 414 hektar mark och 36 hektar vatten.

Tomtförsäljningen började 1968. De första husen kom på plats året efter på Tjäderstigen och sedan på Falkstigen, Orrstigen och Renlavsstigen.

Den första samfällighetsföreningen i området bildades 1972. Dagens Långvinds samfällighetsförening, med ett samlat ansvar för flera gemensamhetsanläggningar, grundades 1973.

Över 400 fastigheter
Långvinds samfällighetsförening har i dag 439 delägande fastigheter, varav 340 i etapp 1 (Långvind) och 99 i etapp 2 (Korsholmen).

Drygt 330 av områdets 439 fastigheter är bebyggda. Närmare 90 procent av de bebyggda tomterna finns i etapp 1. De obebyggda tomterna är relativt jämnt fördelade mellan de två områdena, med en viss övervikt för Korsholmen.

På Korsholmen finns dessutom – enligt gällande byggnadsplan – ytterligare 209 tomter, som dock inte är avstyckade. Tomternas ägare, Elisabeth Widmer-Morath, har inga planer på att sälja eller bebygga tomterna.

Allt fler åretruntboende
Långvind är framför allt ett fritidshusområde. Men antalet permanentboende ökar över tiden. Antalet fritidshushåll fortsätter också att öka i takt med att flera tomter blir bebyggda. Varje år tillkommer nya hus.

Långvinds fritidsområde har drygt 40 folkbokförda invånare. Det är en kraftig ökning från cirka fem permanentboende 1993.

Många bor också i Långvind hela eller stora delar av året utan att vara skrivna där.

Stort ansvarsområde för föreningen
Långvinds samfällighetsförening ansvarar för vattenverk, vattenledningar, vägar, strand- och skogsstigar, båthamn, besöksparkeringar, återvinningscentral, grönområden, sommarbutik, fyra strandbad varav tre har toaletter, två stugor, stor lekplats, två tennisbanor, fyra boulebanor, bangolf med tolv banor, fotbollsplan och ytterligare några idrottsanläggningar.

Föreningen har engagerade medlemmar och en aktiv styrelse. Genom föreningens initiativ eller medverkan har Långvinds fritidsområde bland annat fått vintervatten och fiberoptiskt bredband till alla fastigheter, båthamnar i Dragösviken och Svensviken, fiskeförening i Byhedsjön, nytt stängsel runt Snäckens naturreservat, vandringsled och skidspår till Långvindsbruk, utbyggt mobiltelefoninät.

Föreningen genomför midsommarfirande i juni och årsstämma i juli.

Långvinds samfällighetsförening är huvudägare (drygt 90 procent) i Snäckenvägens vägsamfällighet. Föreningen är också delägare i Pimsbovägens vägsamfällighet.

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016