Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Pilgrimsvandringar

Print Friendly, PDF & Email

Vandra i medeltida pilgrimers fotspår i Hälsingland på väg mot Nidaros (Trondheim). Vandra första delen av Stråsjöleden, som har samma status som världens mest berömda pilgrimsled, den till Santiago de Compostela och aposteln Jakob den äldres grav i nordvästra Spanien. Ge själen ro på en pilgrimsvandring från Korsholmen till Njutånger.

Kungsgården Långvind arrangerar pilgrimsvandringar för grupper i samarbete med föreningen Pilgrimstid Sverige. Läs mer om Kungsgården Långvinds pilgrimsvandringspaketStråsjöleden och pilgrimsledernas historia.

Vandra på egen hand
För den som vill vandra på egen hand längs Stråsjöleden, går det också bra. Sträckningen, där Kungsgården Långvind passar bra in som bas, är Korsholmen–Långvind–Enånger–Njutånger.

För den som vill vandra längre, enskilt eller i grupp, finns möjlighet att göra det längs den fortsatta sträckningen av Stråsjöleden. Den fortsätter i fem dagsetapper till Stråsjö kapell i Svågadalen, Bjuråker. Sex dagsvandringar senare når man Haverö i Medelpad. Efter ytterligare fyra dagar når leden Klövsjö i Jämtland. Där går den in på Kårböleleden, som utanför Oviken ansluter till Jämtnorgevägen mot Trondheim. De olika pilgrimsvägarna blir som förgreningar sett från målet Trondheim.

Vi kan också skräddarsy pilgrimsvandringar för grupper, både längre och kortare vandringar.

Pilgrimsvandrare Korsholmen

Kunnig pilgrimsvandringsledare
Kungsgården Långvind erbjuder pilgrimsvandringar för grupper på fem till elva personer med erfaren pilgrimsvandringsledare som anför gruppen. Pilgrimsvandrarna bor på Kungsgården Långvind. På bilden ser vi den första gruppen pilgrimsvandrare, som i juni 2014 vandrade från Korsholmsudden till Njutånger på Stråsjöledens nya etapp Korsholmen–Långvind–Enånger.

Vandringsledaren är expert på vandringar i allmänhet och pilgrimsvandringar i synnerhet. Vandringsledaren håller ihop gruppen och ser samtidigt till att individen får den tid för sig själv som är så central i vandringen.

Vandringsledaren går också igenom vad som karaktäriserar en pilgrimsvandring och symbolerna som hör till:
• Staven: frihetens och vandringens symbol
• Hatten: symbol för både bekymmerslöshet och Guds beskydd
• Ränseln: symbol för den mat man behöver under färden och som man delar med andra
• Kappan: symbol för tystnaden är den omslutande kappan
• Skorna: symbol för långsamhet och efterföljelse, i Jesu spår
• Korset: symbol för andlighet och försoning mellan Gud och människor
• Tältet: symbol för enkelhet

Varje pilgrimsvandrare som vandrar med Kungsgården Långvind får stav och pilgrimspass. Varje etapp av vandringen har sin egen stämpel för pilgrimspasset.

Kungsgården Långvind som bas
Kungsgården Långvind är basen för pilgrimsvandringen.

Alla vandrare är välkomna, vare sig man vandrar av kulturella, historiska, religiösa eller andra skäl.

Pilgrimsvandrarna bor bekvämt på Kungsgården Långvind – en hälsingegård i anrik järnbruksmiljö från svensk stormaktstid – där vi serverar frukost med guldkant.

Vi kan också göra i ordning lunchpaket, ordna med hämtning och lämning vid dagsetappers början och slut samt erbjuda middag.

Pilgrimsvandring Korsholmen–Långvind–Enånger–Njutånger
Fyradagarsvandring börjar på Korsholmsudden i yttersta havsbandet och går via Långvind till Enånger och Njutånger.

Vandringen består av följande dagsetapper, förutom dag ett som är vandring i Långvindsbruk:
• Korsholmen–Långvindsbruk (12 km)
• Långvindsbruk–Enånger (14 km)
• Enånger–Njutånger (12 km)

Dagsetapperna är relativt korta. För den som vill ha längre dagsetapper, finns möjligheten att utelämna hämtning och lämning med bil, och vandra till och från starten för respektive dagsetapp, till stor del via olika vägar. Det innebär alltså att man vandrar Långvindsbruk–Korsholmen–Långvindsbruk, Långvindsbruk–Enånger–Långvindsbruk och Enånger–Njutånger–Enånger.

Dag ett: Långvindsbruk
Ankomst vid lunchtid till Långvindsbruk och inkvartering på Kungsgården Långvind.

På eftermiddagen natur- och kulturvandring på cirka tre timmar i Långvindsbruk, med visning av bland annat Långvinds kapell och Långvinds bruksmuseum.

Dag två: Korsholmen–Långvindsbruk
Frukost med guldkant på Kungsgården Långvind.

Transport med bil till Fäbodön/Korsholmen och parkering i vägkorsningen Slingan–Hamnstigen eller vandring dit. Här börjar vandringen till pilgrimsledens början, cirka 45 minuter till gävlebohamnen vid Korsholmsudden. I gävlebohamnen steg pilgrimer i land på medeltiden och började sin långa vandring längs åsar, dalar och vattendrag till Nidaros. Stråsjöleden börjar vid gävlebohamnen och går sedan på stigar och vägar till Långvinds fritidsområde, fortsätter längs strand- och skogsstigar i fritidsområdet och vidare på gamla vägar och stigar till Långvindsbruk.

För den som planerar pilgrimsvandringen så denna dag eller ankomstdagen är lördag, finns möjlighet att under sommaren delta i kvällsgudstjänst, musik i sommarkväll/helgsmål, i Långvinds kapell.

Vid vandringens slut: reflektion över dagens vandring.

Dag tre: Långvindsbruk–Enånger
Frukost med guldkant på Kungsgården Långvind.

Pilgrimsvandring från Långvindsbruk längs gamla vägar till Enånger och Enångers medeltida kyrka, som står öppen för besökare. I Enångers kyrka har vi – om gruppen vill – en pilgrimsandakt samt naturligtvis visning av kyrkan.

Återfärd till Långvindsbruk och Kungsgården Långvind (vi hämtar med bil) eller vandring tillbaka via Tosätter och Ångersjön.

Vid vandringens slut: reflektion över dagens vandring.

Dag fyra: Enånger–Njutånger
Frukost med guldkant på Kungsgården Långvind.

Transport med bil eller vandring till Enångers medeltida kyrka och fortsatt pilgrimsvandring länga gamla vägar och stigar till Njutånger och Njutångers medeltida kyrka och en visning av kyrkan.

Vid vandringens slut: reflektion över dagens vandring.

Återfärd till Långvindsbruk och Kungsgården Långvind (vi hämtar med bil), därefter hemresa.

Pris per person: Se vår prislista!

Boka pilgrimsvandring via
e-post: info@langvind.com
mobil/sms: 070-660 55 60
telefon: 0650-822 33

Betalning: förskott till bankgiro 674-7711, bankkonto 7767-1222720 eller swish 123-538 42 43 (Infopress AB)

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 18 juli 2018


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv