Pilgrimsvandringar

Vandra i medeltida pilgrimers fotspår i Hälsingland på väg mot Nidaros (Trondheim). Vandra första delen av Stråsjöleden. Den har samma status som världens mest berömda pilgrimsled, den till Santiago de Compostela och aposteln Jakob den äldres grav i nordvästra Spanien. Vandra på Stråsjöleden med guldkant, där utgångspunkten är Kungsgården Långvind.

Stråsjöleden är en del av Sankt Olofsvägarna, även kallat Sankt Olavsvägarna. Ge själen ro på en pilgrimsvandring från Korsholmen till Njutånger.

Vandringen på Stråsjöleden har guldkant: lätt packning, rum med dusch och toalett på Kungsgården Långvind, frukost, lunchpaket, fika med kaka, middag och transport till och/eller från varje dagsetapp.

Kungsgården Långvind arrangerar pilgrimsvandringar för enskilda och grupper. Läs mer om Pilgrimsvandring till Nidarospilgrimsvandringens historia och Stråsjöleden.

Vandring på egen hand
Vandringen börjar vid gävlebohamn, en naturhamn söder om Korsholmsudden (bilden) i Enångers sydöstligaste del. Hit kom pilgrimerna på medeltiden med båt. De steg vanligen i land på närbelägna Drakön, belägen mellan de mer kända öarna Agön och Kråkön. Från Drakön seglade de med lokal båt till den fina naturhamnen söder om Korsholmsudden.

På medeltiden hade Drakön två hamnar, Sankt Olofs hamn och Gammelhamnen, för syd–nordgående trafik längs kusten. Draköns hamnar var vid denna tid de största i dagens Hudiksvalls kommun. I dag har landhöjningen gjort hamnarna till land. Drakön, som tidigare hade fiskeläge, har inte längre några hus, bara grunden till ett litet kapell, cirka 4,5 meter långt och 4 meter brett.

”Från hav till Haverö”
För den som vill vandra mer än fyra dagar, finns möjlighet att göra det på egen hand längs den fortsatta sträckningen av Stråsjöleden. Den fortsätter i fem dagsetapper till Stråsjö kapell i Svågadalen, Bjuråker.

Sex dagsvandringar senare når man Haverö i Medelpad på gränsen till Jämtland. Därför talar man ofta om Stråsjöleden som pilgrimsleden ”från hav till Haverö”.

Efter ytterligare fyra dagar når leden Klövsjö i Jämtland. I Klövsjö går leden in på Kårböleleden.

Utanför Oviken ansluter den till Jämtnorgevägen mot Trondheim.

De olika pilgrimsvägarna blir som förgreningar sett från målet Trondheim (Nidaros).

Vi kan också skräddarsy pilgrimsvandringar för grupper, både längre och kortare vandringar.

Genomgång av symboler
Vandringsledaren i Långvindsbruk går igenom vad som karaktäriserar en pilgrimsvandring och symbolerna som hör till:
• Staven: frihetens och vandringens symbol
• Hatten: symbol för både bekymmerslöshet och Guds beskydd
• Ränseln: symbol för den mat man behöver under färden och som man delar med andra
• Kappan: symbol för tystnaden är den omslutande kappan
• Skorna: symbol för långsamhet och efterföljelse, i Jesu spår
• Korset: symbol för andlighet och försoning mellan Gud och människor
• Tältet: symbol för enkelhet

Kungsgården Långvind som bas
Kungsgården Långvind – en hälsingegård i anrik järnbruksmiljö från stormaktstiden – är basen för pilgrimsvandringen.

Fyradagarsvandring börjar med en vandring i Långvindsbruk. Den egentliga pilgrimsvandringen börjar på Korsholmen och går via Långvindsbruk till Enånger och Njutånger. Vandraren bor på Kungsgården Långvind och har bara lätt dagspackning med sig.

Alla vandrare är välkomna, vare sig man vandrar av kulturella, historiska, religiösa eller andra skäl.

Pilgrimsvandraren bor bekvämt på Kungsgården Långvind, där vi serverar frukost med guldkant, skickar med lunchpaket och fika med kaka samt serverar middag efter dagens slut i Kungsgården Långvinds härliga rum Salen.

På bilden ser vi den första gruppen pilgrimsvandrare, som i juni 2014 vandrade från Korsholmsudden till Njutånger på Stråsjöledens etapper Korsholmen–Långvind–Enånger.

Pilgrimsvandring Korsholmsudden–Långvind–Enånger–Njutånger
Vandringen består av följande dagsetapper förutom dag ett, som är vandring i Långvindsbruk:
• Korsholmsudden–Långvindsbruk med anslutningsvandring från vägbom  (15 km)
• Långvindsbruk–Enånger (14 km)
• Enånger–Njutånger (12 km)

Dagsetapperna är relativt korta och går på vägar och stigar, som bara kräver promenadskor.

I arrangemanget ingår vandringsledare i Långvind, besök/visning av kyrkor och kapell längs vägen, alla måltider, transporter till och från dagsetappernas början och slut – där så erfordras – samt pilgrimspass, karta och lån av pilgrimsstav. Stämplar för pilgrimspasset finns längs vägen eller på Kungsgården Långvind.

Leden är markerad med Sankt Olofskorset (bilden ovan).

Dag ett: Långvindsbruk
Ankomst till Långvindsbruk och inkvartering på Kungsgården Långvind samt därefter lunch före dagens vandring.

Första vandringen är en natur- och kulturvandring på cirka tre timmar i Långvindsbruk med Jörgen Bengtson som vandringsledare och ciceron. Vandringen går från samhällets början – vägskälet till Saltpannan och tidigare skolan – fortsätter längs början av bruksgatan till natur- och kulturstigen i bruksmiljön, som går genom ruinerna av Mellanhammaren, på en bro över Långvinds ström och sedan på södra sidan av strömmen till de centrala delarna av bruksmiljön med bland annat masugnsruinen. Vandringen fortsätter över Långvinds ströms utflöden, går förbi ångsågverket till den forna ångbåtsbryggan, för att sedan följa bruksgatan tillbaka mot Kungsgården Långvind, med besök i bruksmuseet och avslutande visning av Långvinds kapell och dess speciella attribut. Vandringen tar vandraren förbi – och i vissa fall in i – Långvinds intressanta byggnader och genom Långvinds historia från stenåldern till modern tid.

Under vandringen paus för fika.

På kvällen middag på Kungsgården Långvind, som har fullständiga rättigheter.

Dag två: Korsholmsudden–Långvindsbruk
Frukost med guldkant på Kungsgården Långvind.

Transport med bil till Korsholmen och den norra vägkorsningen med bom, som leder till vändplanen nära Korsholmsudden. Här börjar vandringen till pilgrimsledens början, cirka 45 minuter till gävlebohamnen vid Korsholmsudden. I gävlebohamnen steg pilgrimer i land på medeltiden och började sin långa vandring längs åsar, dalar och vattendrag till Nidaros. Stråsjöleden börjar vid gävlebohamnen, går sedan på stigar och vägar till Långvinds fritidsområde och fortsätter längs gamla vägar och stigar till Långvindsbruk.

Under dagen äter vandrarna lunch och pausar för fika.

Under eller efter vandringen: reflektion över dagens vandring.

På kvällen middag på Kungsgården Långvind, som har fullständiga rättigheter.

Dag treLångvindsbruk–Enånger
Frukost med guldkant på Kungsgården Långvind.

Pilgrimsvandringen går från Långvindsbruk längs gamla vägar till Enånger och Enångers medeltidskyrka (Enångers gamla kyrka).

Under dagen äter vandrarna lunch och pausar för fika.

Vandringen slutar i Enångers medeltidskyrka, där man ser kyrkan på egen hand. Vandrarna kan också besöka gamla prästgården.

Under eller efter vandringen: reflektion över dagens vandring.

Återfärd till Långvindsbruk och Kungsgården Långvind (vi hämtar med bil).

På kvällen middag på Kungsgården Långvind, som har fullständiga rättigheter.

Dag fyra: Enånger–Njutånger
Frukost med guldkant på Kungsgården Långvind.

Transport med bil till Enångers medeltidskyrka och fortsatt pilgrimsvandring länga gamla vägar och stigar till Njutånger ochNjutångers kyrka, även den en medeltidskyrka, därtill den enda som byggdes vid havet på medeltiden och fortfarande har havskontakt.

Under dagen äter vandrarna lunch och pausar för fika.

Rundvandring i Njutångers kyrka, även den från medeltiden, på egen hand.

Under eller efter vandringen: reflektion över dagens vandring.

Återfärd till Långvindsbruk och Kungsgården Långvind (vi hämtar med bil), därefter hemresa.

Om pilgrimsvandringen omfattar en lördag under sommaren, är det Musik i sommarkväll med gudstjänst i Långvinds kapell klockan 18. Efter musikgudstjänsten är det samling på kyrkbacken eller – om vädret är dåligt – i kyrkan, där det är kyrkkaffe.

Pris per person: Se vår prislista!

Boka pilgrimsvandringspaket via
• e-post: info/snabel-a/langvind.com
• mobil/sms: 070-660 55 60
• telefon: 0650-822 33

Betalning: förskott till bankgiro 674-7711, bankkonto 7767-1222720 eller swish 123-538 42 43 (Infopress AB)

Förhandsbokning är nödvändig.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 6 mars 2024