Boka boende på Kungsgården Långvind!

Natur och miljö

Print Friendly, PDF & Email

Långvind bjuder på storslagen natur, med kuperad terräng, rullstensåsar, ängar, urskog, träsk, tjärnar, sjöar, grunda havsvikar, sandstränder, istidsslipade hällar, klappersten, öar, skär och öppet hav – nära nog ett Sverige i miniatyr. Läs mera här!

Långvind är både kust- och skogsland. I skogsmarken finns dels kärr och myrområden, dels tidigare odlingsmark och i mindre omfattning ännu odlad mark I Långvind är floran relativt artfattig men långt ifrån ointressant. Artrikast är de före detta odlingsområdena på delar av Byåsen och i gamla inägor. Läs mera här!

På Hälsingekusten finns Sveriges äldsta tall och flera unika skogsbestånd, för den som är trädintresserad. Den äldsta tallen finns på Hornslandet. I centrala Långvindsbruk finns ett unikt bestånd av ädellövträd, som man annars inte hittar så långt norr ut. I närbelägna Lindefallet finns ett bestånd lindar, som också saknar motstycke i Norrland. Läs mera här!

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 7 november 2021


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv