Boka boende på Kungsgården Långvind!

Natur och miljö

Print Friendly, PDF & Email

Långvind bjuder på storslagen natur, med kuperad terräng, rullstensåsar, ängar, urskog, träsk, tjärnar, sjöar, grunda havsvikar, sandstränder, istidsslipade hällar, klappersten, öar, skär och öppet hav. Läs mera här!

Långvind är både kust- och skogsland. I skogsmarken finns dels kärr och myrområden, dels tidigare odlingsmark och i mindre omfattning ännu odlad mark I Långvind är floran relativt artfattig men långt ifrån ointressant. Artrikast är de före detta odlingsområdena på delar av Byåsen och i gamla inägor. Läs mera här!

På Hälsingekusten finns Sveriges äldsta tall och flera unika skogsbestånd, för den som är trädintresserad. Den äldsta tallen finns på Hornslandet. I centrala Långvindsbruk finns ett unikt bestånd av ädellövträd, som man annars inte hittar så långt norr ut. I närbelägna Lindefallet finns ett bestånd lindar, som också saknar motstycke i Norrland. Läs mera här!

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 6 januari 2021


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv