Ny styrelse för
Långvinds byalag

Långvinds byalag – som samlar utåtriktade aktörer på Långvinds marker – har valt ny styrelse, utsett en hedersledamot och välkomnat två nya medlemmar.

Långvinds byalag firar i höst åttaårssjubileum. Byalaget vänder sig till enskilda, nätverk, föreningar och företag, som har utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling. Under 2023 har föreningen fått två nya medlemmar: Pimsbo AB, som köpt de centrala delarna av Långvinds bruk av Holmen Skog AB, och Svensviken i Långvind AB, som bedriver verksamhet i främst Långvinds fritidsområde.

En annan nyhet är att Långvinds byalag utsett Carl Erik Tottie till hedersledamot i styrelsen.

Föreningen har i dag vuxit till nio medlemmar och välkomnar fler.

Enligt stadgarna ska Långvinds byalag ”samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd”.

Byalaget hade i dag stämma i servicebyggnaden i Långvindsbruk (bilden). Stämman valde ny styrelse, där Micke Humlin blev ny vice ordförande och Jonny Eriksson tag plats som övriga ledamot. Efter konstitueringen består styrelsen av
• ordförande: Jörgen Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind
• vice ordförande: Micke Humlin, Långvind, Långvinds bruksmiljöförening
• kassör: Pärlennart Larsson, Hudiksvall/Långvind, Långvinds kapellförening
• sekreterare: Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind /Infopress AB (vald som ersättare)
• ledamöter: Jonny Eriksson, Uppsala/Långvind, Pimsbo AB; Anders Kjällman, Uppsala/Långvind, Långvinds samfällighetsförening; Ola Nilsson, Njutånger, ArcMontana; Mats Persson, Enånger, Hektar
• ersättare i vald ordning: Carl Erik Tottie, Hudiksvall/Långvind, Långvinds bruksmiljöförening; Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB; Mats Ekman, Nerja/Långvind, Långvinds samfällighetsförening; Arne Tjernström, Långvind, Långvinds kapellförening.

Revisor fick också förnyat förtroende, Lena Berg Nilsson, Njutånger.

Frågan om valberedning hänsköt stämman till den nya styrelsen.

Föreningen har en fyllig webbplats med elva sidor. Här berättar föreningen bland annat om vad den gör, Detta jobbar vi med, och vad den har förverkligat, Detta har vi gjort.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 1 april 2024