SMHI säger vår – men inte sant

Våren kom tidigt i år till Hälsingekusten, redan 26 februari, enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Men det finns många som tvivlar. I Långvindsbruk har inte dygnsmedeltemperaturen levt upp till SMHI:s krav. Bilden visar snömängden i Långvindsbruk i dag; snön definierar visserligen inte ”vår”, men observationerna gör det, och där håller inte Långvindsborna med SMHI.

Vårens ”normala” ankomst är den 1 april, genomsnittsdatum för vårens ankomst till Hälsingekustens 1961–1990.

Den meteorologiska våren inträffar, enligt SMHI, när dygnsmedeltemperaturen är stigande och över noll grader Celsius men under tio grader sju dygn i följd. Det innebär att SMHI kan bestämma ankomstdatum för våren först i efterhand. Vårens ankomst gäller från första dagen i sjudygnsserien.

Dessa beräkningsregler antogs år 2001

På SMHI årstidskarta kan man läsa mer om årstidsväxlingarna.

Denna artikels karta visar Sveriges vår i grönt. Nästan hela Norrland och de två skogslänen utanför (Dalarna och Värmland) samt delar av Svealand i övrigt har ännu inte fått vår.

Tekniskt sett kan våren inte komma hur tidigt som helst. SMHI har nämligen bestämt att den inte får inträda före 15 februari, även om det har varit vårväder sju dagar i följd. Denna bestämmelse finns för att inte Skåne och andra delar av Sverige med kort eller obefintlig vinter ska gå direkt från höst till vår utan att passera vinter – vilket har varit fallet i Skåne enstaka år.

Det finns också en kalendarisk definition av vår, som säger att våren omfattar månaderna mars, april och maj.

SMHI har koll på allt som har med väder att göra, däribland årstidsväxlingarna. Dessa varierar stort över tiden. Den som vill fördjupa sig i detta, kan göra det på SMHI:s sida om vår.

Vårens genomsnittliga ankomstdag under den aktuella trettioårsperiod, som man använder internationellt (1961–1990), är på Hälsingekusten 1 april.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Karta: SMHI