Förändringar i Långvinds byalag

Långvinds byalag – som samlar utåtriktade aktörer på Långvinds marker – har valt ny styrelse. Det blev omval på alla utom en ledamot som lämnar Långvind, men delvis nya funktioner för ledamöterna.

Byalaget vänder sig till enskilda, nätverk, föreningar och företag, som har utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling. I höst fyller föreningen nio år. Föreningen har sedan sitt bildande vuxit till nio medlemmar och välkomnar fler.

Enligt stadgarna ska Långvinds byalag ”samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd”.

Byalaget hade i dag stämma och konstituerande styrelsemöte på Kungsgården Långvind (bilden) i Långvindsbruk. Stämman valde ny styrelse. Pärlennart Larsson blev ny vice ordförande efter Micke Humlin, som flyttar från Långvind. Agneta Bengtson tog över posten som kassör förutom sekreterare, som hon var innan och fortsätter som.

Styrelsen består av
• ordförande: Jörgen Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind och Långvinds kapellförening
• vice ordförande: Pärlennart Larsson, Hudiksvall/Långvind, Långvinds bruksmiljöförening
• kassör och sekreterare: Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind
• ledamöter: Jonny Eriksson, Uppsala/Långvind, Pimsbo AB; Anders Kjällman, Uppsala/Långvind, Långvinds samfällighetsförening; Ola Nilsson, Njutånger, ArcMontana; Mats Persson, Enånger, Hektar
• ersättare i vald ordning: Carl Erik Tottie, Hudiksvall/Långvind, Långvinds bruksmiljöförening; Mats Ekman, Nerja/Långvind, Långvinds samfällighetsförening; Arne Tjernström, Långvind, Långvinds kapellförening.

Revisorn fick också förnyat förtroende, Lena Berg Nilsson, Njutånger.

Frågan om valberedning hänsköt stämman till den nya styrelsen.

Föreningen har en fyllig webbplats med elva sidor. Här berättar föreningen bland annat om vad den gör, Detta jobbar vi med, och vad den har förverkligat, Detta har vi gjort.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 5 maj 2024