Detta har vi gjort

Långvinds byalag vill på olika sätt främja utvecklingen i den gamla järnbruksmiljön, Långvinds fritidsområde med omnejd, Långvinds fantastiska naturmiljö och Långvind i övrigt.

På denna sida redovisar vad vi har gjort, vad vi kan bocka av som genomfört. Annat återkommer vi till varje år, vilket vi redovisar på Detta jobbar vi med.

Exempel på utvecklingsfrågor, som vi har slutfört eller utför varje år:
webbplatsen för Långvinds byalag, som i dag består av elva webbsidor, langvind.com/langvinds-byalag
nyheter om byalaget i HT, på Helahälsingland.se och nyhetssajten Langvind.com, redovisade på Skrivelser och artiklar
marknadsföring av Byalaget och dess medlemmar, främst i foldern ”Jungfrukusten” och mot medier
evenemangskalender för medlemmarna på sidan Evenemangskalender
• anslagstavla i Långvinds fritidsområde för medlemmar i Långvinds byalag
remissvar/uttalande/skrivelser i gemensamma frågor, som vi redovisar på sidan Skrivelser och artiklar
aktiviteter i Länsbygderådet X-ing Gävleborg, moderorganisationen Hela Sverige ska leva! och på landsbygdsriksdagar
bildat Bygderådet i Hudiksvalls kommun
aktiviteter i Bygderådet i Hudiksvalls kommun
Långvindsbrickan av Pia Forslöf-Nilsson, en stor (diameter 46 centimeter) och en liten (diameter 38 centimeter)
gång- och cykelväg från Långvind till Skärså
ställplatser för husbilar i Långvindsbruk genom medlem i Långvinds byalag (Kungsgården Långvind)
Långvind – en vandring i text och bild, en responsiv vandringsguide för mobil, läsplatta och dator, som i hundratalet bilder – med text till varje bild – tar besökaren på en vandring till brukets byggnader och ruiner, natur och kultur. Guiden är gjord av medlem i Långvinds byalag (Kungsgården Långvind)
• gemensamma aktiviteter/marknadsföring av Skördemarknad, loppmarknad, Tomtemys med mera

Sidan uppdaterad 3 maj 2020