Medlemmar i Långvinds byalag

Långvinds byalag är en ideell förening i Långvind, Enånger, Hälsingland. Föreningens syfte är, enligt stadgarna ”att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind”. Föreningen vänder sig till enskilda, föreningar och företag. Kravet är att man har en utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling.

”Långvinds byalag ska samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd.” (citat ur stadgarna)

Vi har som slogan ”Långvinds byalag – föreningar, företag och enskilda som förenar Långvind”.

Långvinds byalag har nedanstående medlemmar. Medlem med asterisk (*) är grundarmedlem från 2015.

ArcMontana/Landskapsarkeologerna*
Hektar

Kungsgården Långvind* (bifirma till Infopress AB)
Långvinds bruksmiljöförening*
Långvinds herrgårds kulturförening

Långvinds kapellförening*
Långvinds samfällighetsförening* (Långvinds fritidsområde)
Pimsbo AB

Vill du bli medlem? Hör av dig till Långvinds byalag!
• e-post: langvinds-byalag@langvind.com
a-post: Långvinds byalag, Kungsgården Långvind, 825 96 Enånger
mobil: 070-660 55 60 (ordförande Jörgen Bengtson)

Uppdaterad 7 maj 2023