ArcMontana

Kungsgården Långvind samarbetar med företaget ArcMontana och dess arkeologer Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson i visningar av Hälsinglands forn- och kulturlämningar i form av forntidsvandringar och andra arkeologiska upptäcktsfärder.

ArcMontana startade vid årsskiftet 2008-2009 i Njutånger, Hälsingland, och erbjuder konsulttjänster inom arkeologi, kulturmiljö och information. ArcMontana ingår sedan 2011 i konsultgruppen Landskapsarkeologerna, ett rikstäckande nätverk av företag som i samverkan erbjuder unik erfarenhet och kunskap inom landskapsarkeologi och kulturhistoria. Läs mer på Landskapsarkeologernas webbplats.

Ola och Lena Nilsson,jpgArcMontanas specialinriktning är medeltida bergsbruk samt bergsbrukets och metallhanteringens lämningar från alla tider. Självfallet finns också stor erfarenhet och kunskap om alla typer av forn- och kulturlämningar i skog och mark. Läs mer om Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson.

ArcMontana arbetar framförallt mot länsstyrelser, kommuner och markexploatörer, men utför även uppdrag åt andra aktörer som exempelvis museer, hembygdsföreningar och forskningsprojekt. Bland uppdragen ArcMontana utfört sedan 2009 finns exempelvis kulturhistoriska och arkeologiska utredningar, arkeologiska förundersökningar, fältinventeringar och upprättande av olika kunskapsunderlag.

ArcMontana delar gärna med sig av kunskapen genom bland annat vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, föredrag eller kurser. Ett exempel är att Lena Berg Nilsson medverkat i Sveriges Nationalatlas band Bergsbruk – gruvor och metallframställning som var nominerad till Årets bok om svensk historia 2011. Ett annat är deltagande i arbetet med broschyren ”Fornminnen i Nordanstig” från 2014.

Lokalt syns ArcMontana kanske framförallt genom föredrag och vandringar för enskilda och föreningar. Kungsgården Långvind och ArcMontana genomför forntidsvandringar sommartid. Dessa finns i Långvind.coms evenemangskalender.

Kontaktvägar till ArcMontana och dess arkeologer Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson
mobil: 070-258 22 98 (Lena) och 070-374 25 86 (Ola)
e-post: lena@landskapsarkeologerna.se och ola@landskapsarkeologerna.se
webb: www.landskapsarkeologerna.se
adress: Njutångers Boda 14, 825 93 Njutånger

Sidan uppdaterad 9 oktober 2016