Långvinds kapell:
pandemiåterhämtning

Långvinds kapell, Enånger, kan lägga ett framgångsrikt 2022 bakom sig. Det var fler besökare på gudstjänster och Musik i sommarkväll samt besök i kapellet än under de två coronapandemiåren. Dock var det färre förrättningar än tidigare, endast en vigsel, och även färre besökare 2022 än före pandemiåren 2020–2021.

Pärlennart Larsson, ordförande för kapellföreningen, rapporterar att besöksstatistiken varit bra.

– Antalet besökare på gudstjänster och Musik i sommarkväll har varierat mellan tio och trettiosju, berättar han.

Genomsnittet blev 27 personer för gudstjänsten på ”annandag midsommar”, Musik i sommarkväll och julottan. Före pandemin var det cirka 30 personer i genomsnitt under sommarens gudstjänst/Musik i sommarkväll.

Årets besöksantal är alltså nästan i nivå med hur det såg ut före pandemin.

Sommarens besökare hade draghjälp av bra väder, varierat program och att Långvind är allt mera känt.

Kyrkliga förrättningar som dop och bröllop hade en nedgång, som till stor del går att förklara med att Café Bränneriet var stängt, vilket gör cateringen mer komplicerad.

Spontanbesökarna i kapellet utanför gudstjänsterna och Musik i sommarkväll har ökat.

– Vi har haft cirka 570 spontanbesökare under året, inklusive alla helgons dag, utanför gudstjänster, Musik i sommarkväll och förrättningar. Kungsgården Långvinds aktiviteter med boende och bruksvandringar har påverkat besökssiffrorna för kapellet positivt. Kapellet har varit öppet varje dag klockan 10–20 till och med 31 augusti plus alla helgons dag 5 november, säger Pärlennart Larsson.

I början av 2010-talet – då många spontanbesökare kom i anslutning till Café Bränneriet och Långvindsdagen – låg antalet kapellbesökare 2012–2014 på 2 450 per år.

– Min känsla är också att färre skriver i gästböcker än tidigare, säger Pärlennart Larsson.

I år blev det ingen avslutande ljusgudstjänst, så det blev en mindre gudstjänst/Musik i sommarkväll än före pandemin.

Kapellets mest populära tillställning är julottan. Traditionen med julotta på annandag jul har funnits sedan kapellet åter blev invigt i augusti 1978. Besöksantalet har gått ner rejält från före pandemin. Här är statistiken från 2006 och framåt:
• 2022: 27 besökare
• 2021: 30 besökare
• 2020: inställt på grund av coronapandemin
• 2019: 52 besökare
• 2018: 40 besökare
• 2017: 52 besökare
• 2016: 32 besökare
• 2015: 32 besökare
• 2014: 46 besökare
• 2013: 44 besökare
• 2012: 65 besökare
• 2011: inställt på grund av snöoväder (en besökare)
• 2010: 29 besökare
• 2009: 78 besökare
• 2008: 78 besökare
• 2007: 50 besökare
• 2006: 80 besökare

Långvinds kapellförening äger och driver kapellet som en självständig förening. Kapellet ingår i Svenska kyrkan och har nära samarbete med Enånger-Njutångers församling, men kapellet är alltså självständigt från församlingen.

Bilden är från sommaren 2022.

Text och foto:
Jörgen Bengtson