Ny ägare till
Långvinds kapell

Långvinds kapell har fått ny ägare efter ett limbo på 47 år – en avsomnad Långvinds kapellstiftelse. Stiftelsen har dock fått nytt liv med ny styrelse. Den ska framöver vara samma som för Långvinds kapellförening.

Ägarna till dåvarande Långvinds Bruk, familjen Tottie och Sténson, skänkte brukskapellet till nybildade Långvinds kapellstiftelse 1976. Men sedan skedde ingen lantmäteriförrättning, även om Skatteverket med tiden registrerade Långvinds kapellförening som ägare till kapellet.

Långvinds kapell

Att kapellet inte hade någon ny ägare, upptäckte kapellföreningens ordförande Pärlennart Larsson och vice ordförande Jörgen Bengtson för några år sedan. Det tog lång tid att få förrättningen genomförd. Men år 2022 var den äntligen klar.

– Det var många turer med Lantmäteriverket, som till slut kallade lantmätaren till möte i Långvind, då man fastställde fastighetsregleringen, säger Pärlennart Larsson.

Den 21 juni 2023 utsåg enda kvarvarande ledamoten i stiftelsen, Pärlennart Larsson, följande nya ledamöter i stiftelsen: Jörgen Bengtson, Långvind, Ingrid Svensson, Långvind, Agneta Bengtson, Långvind, Hans Tjernström, Långvind, och Andreas Holmberg, Iggesund.

– Framöver kommer Långvinds kapellstiftelse att få samma ledamöter som Långvinds kapellförening. Vi kommer inte att bedriva någon verksamhet i stiftelsen, utan det blir fortsatt föreningen som driver verksamheten, säger Pärlennart Larsson, ordförande i både stiftelse och förening.

Framöver kommer stämman med Långvinds kapellförening, som brukar vara i slutet av juni varje år, att också utser ledamöterna i kapellstiftelsen.

Text och foto:
Jörgen Bengtson