Dragkamp om
Långvinds befolkning

I början av artonhundratalet hade Långvinds bruk cirka 400 invånare. Nu återstår en rännil, tolv personer. Men fritidsområdet har ökat, från ingenting till 47 folkbokförda invånarna. Byarna och husen i övrigt på Långvinds marker består av elva personer. Totalt har Långvind – bruket, fritidsområdet och byarna utanför – 70 bofasta invånare, räknat strax efter halvårsskiftet 2023.

Långvinds fritidsområde har aldrig haft så många bebyggda tomter och så hög standard som nu; alla tomter – även obebyggda – har el, åretruntvatten, optofiber och plogade vägar. Samma gäller för Långvindsbruk och byarna på Långvinds marker. Detta gör att Långvind går mot trenden med minskande folkmängd på landsbygden.

Det senaste året har Långvinds folkbokförda folkmängd ökat från 69 personer till 70 personer vid halvårsskiftet 2023. Sedan Långvind.com började kartlägga folkmängden i juli 2014, är antalet folkbokförda invånare marginellt fler, 70 mot 69 för tio år sedan.

Huvuddelen av befolkningen i Långvind bor inte längre på bruket, utan i Långvinds fritidsområde. Här är det två vägar – eller stigar som de flesta vägarna heter i området – som sticker ut. Blåbärsstigen har sju invånare och Tärnstigen fem.

Långvinds fritidsområde är över tiden den stora befolkningsvinnaren, med i dag 47 invånare, som dock är mindre än befolkningstoppen på 56 år 2019. Folkmängden de tio senaste åren (2023–2014), mätt vid halvårsskiftet, är 47, 47, 50, 50, 56, 52, 50, 47, 46 och 50 invånare. Dagens 47 invånare är tio gånger fler än de fem som var mantalsskrivna i fritidsområdet i början av 1990-talet.

Långvindsbruk har i dag tolv folkbokförda invånare och ligger därmed något högre än sin lägsta folkmängd någonsin som var tio år 2018. Folkmängden de tio senaste åren, mätt vid halvårsskiftet, är 12, 14, 13, 13, 10, 13, 12, 14, 12 och 11 invånare.

Långvind i övrigt – byarna Byhedsjön, Heda, Nora och Östra Myra – har elva invånare. Folkmängden de tio senaste åren, mätt vid halvårsskiftet, är: 11, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 och 8 invånare. Ökningen sedan mätningen för ett år sedan är Byhedsjön, som vi tidigare inte haft med i sammanställningen, med fyra folkbokförda personer.

Siffrorna är insamlade den 20 juli 2023 för folkbokförda personer på adresser i Långvind, som finns i publika källor, i vårt fall Ratsit.se.

Bilden är från midsommarfirande i Långvinds fritidsområde. Den får symbolisera dragkampen om fler boende till Långvind, där alltså fritidsområdet sedan länge avgått med segern – och där Långvindsbruk fortsatt minskar i folkmängd.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 23 juli 2023