Humlin ny ordförande
för Bruksmiljöföreningen

Långvinds bruksmiljöförening har fått ny ordförande och för första gången en hedersordförande. Mikael Humlin tog på årsmötet förra veckan över som ordförande efter Carl Erik Tottie, som med ålderns rätt avgick som mångårig ordförande. Han blev nu vald till föreningens första hedersordförande.

Långvinds bruksmiljöförening står för mycket av aktiviteterna i den gamla bruksmiljön: loppmarknad, fotoutställning i brandstationen, museum och skördemarknad. Föreningen hjälper också till med Sara Johanssons Tomtemys.

Nu söker föreningen samverkan med den nya ägaren till den centrala delen av Långvinds bruk, Pimsbo AB, som är mycket intresserad att få mer liv och rörelse i bruksmiljön

Nytt för i sommar blir att loppmarknaden flyttar till en lokal i ”tunneln” i den andra flygeln till ladugården. Ambitionen är också att kunna hålla museet öppet lite mer än tidigare.

Liksom tidigare år blir det fotoutställning i brandstationen, som Holmen Skog AB äger.

Skördemarknaden går av stapeln lördag 16 september i Kolhuset.

Tomtemys är planerad att komma tillbaka lördagen i andra advent, 9 december.

Nya styrelsen för Långvinds bruksmiljöförening har följande sammansättning:
• ordförande: Mikael Humlin
• styrelseledamöter: Lena Rosendal, Pärlennart Larsson, Mats Persson, Elvy Sjödin, Marie Åkerlund och Irmeli Eriksson
• suppleanter: Sara Johansson, Inga Britt Persson, Arne Tjernström och Magnus Tottie
• hedersordförande: Carl Erik Tottie

Revisor är Arne Ekbrink, med revisorsersättare Agneta Nordin och Dan Nordin.

Valberedning är Hans Ekbrink och Ingrid Svensson.

Text och foto:
Jörgen Bengtson