Enånger

Enånger är enda tätort i socknen med samma namn. Samhället ligger strategiskt placerat halvvägs mellan Hudiksvall och Söderhamn.

Centrum i vidsträckt bygd
Enånger har under cirka tusen år varit centrum i en vidsträckt bygd, från Långvind i sydöst till Larsbo i väst och Bäckmora i norr.

När Enånger var egen kommun, var kyrkbyn ett naturligt centrum för ett betydligt större omland än i dag. Omlandet omfattade då hela Njutångers socken med Iggesund, Njutångers kyrkby och Nianfors.

I dag är Enånger en liten tätort i Hudiksvalls kommun. Men den är fortsatt centrum i jord- och skogsbruksbygden i södra delen av kommunen.

Enångersborna får dock söka sig till Hudiksvall och Söderhamn för mycket som tidigare fanns på hemmaplan.

Enånger har omkring 700 invånare och kvalar in på sjunde plats bland Hudiksvalls tätorter, efter Hudiksvalls stad, Iggesund, Delsbo, Sörforsa, Näsviken och Njutånger.

Fiskeläge som förlorade sin hamn
Enånger var från början fiskeläge och kyrkby. Men landhöjningen gjorde tidigt att Enånger förlorade sin hamn. Borka blev dess ”uthamn”.

Enånger är dock i högsta grad en kyrkbyn. Byn har till och med två kyrkor, en medeltida och en ”modern” från mitten av 1800-talet.

Den gamla kyrkbyn har vuxit, först till tingsställe och sedan till administrativt centrum i Enångers kommun. Sedan har Enånger steg för steg minskat i betydelse men fortsatt vara en viktig ort i bygden.

Den stora förändringen började 1963, när Enångers och Njutångers kommuner gick samman och bildade Iggesunds kommun, som senare blev en del av Hudiksvalls kommun.

Kyrkan Enångers stolthet
Enångers stolthet är dess gamla kyrka, en salkyrka från slutet av 1400-talet. Den gamla kyrkan vilar på en ännu en kyrkogrund från 1200-talet. Rester av den finns i gamla kyrkans nordmur.

Kyrkans väggar och valv fick kalkmålningar omkring år 1480. Valvmålningarna blev aldrig överkalkade, vilket drabbade de flesta målningar efter reformationen. Kyrkan har ett gammalt altarskåp och fina träskulpturer från början av 1500-talet, signerade Haaken Gulleson. Väggmålningarna överkalkades 1712 men togs åter fram i restaureringen 1949.

Enångers gamla kyrka blev 1859 ett museum, främst för äldre kyrklig konst, som därmed räddades till eftervärlden. Kyrkan förblev en museum i cirka 100 år. Huvudman var Hälsinglands fornminnessällskap, som grundades 1859.

Efter en grundlig restaurering 1948–1952 överlämnade Hälsinglands fornminnesförening 1947 kyrkan till Vitterhetsakademien. Museisamlingarna flyttades till Hälsinglands museum i Hudiksval; enstaka föremål återfördes till sina ursprungskyrkor. I dag ansvarar Riksantikvarieämbetet för kyrkan.

Enångers gamla kyrka återinvigdes som kyrka 1952. Församlingen håller här flera gudstjänster sommartid. Då står den också öppen för besökare.

Den äldre bebyggelsen kring kyrkan och jordbrukslandskapet i och kring tätorten är av riksintresse för kulturmiljövården.

Nya kyrkan brann 1879
Församlingen övergav gamla kyrkan 1858 sedan den 1847–1854 byggt en ny kyrka högre upp i byn. Den nya kyrkan var en stenkyrka med torn, ritad av arkitekt JF Åbom. Den invigdes 1858.

Kyrkan eldhärjades 1879. Den byggdes upp på nytt, nu något modifierad efter ritningar av EA Jacobsson.

Nya kyrkan har en dopfunt från 1200-talet, som är flyttad från gamla kyrkan, en mässhake från 1670 och pyramider från 1700-talets början.

Enångers nya kyrka fick sin altartavla först 1900. En omfattande restaurering skedde 1962, då interiören fick sin nuvarande utformning.

Enångers församling är numera hopslagen med grannförsamlingen i norr till Enånger-Njutångers församling.

Omfattande service
Enånger som ort växte kraftigt efter andra världskriget, med flerfamiljshus, nya småhus, ett kommersiellt centrum och en hydraulikindustri i samhällets utkant, AB Ilsbo Industrier, som gör tippar och dumper för tyngre lastbilar.

Tätorten Enånger har, trots vikande befolkning, kunnat behålla en relativt omfattande offentlig och kommersiell service med:

• förskola
• grundskola från sexårsverksamhet till årskurs sex
• servicehus
• kyrka
• medeltidskyrka som även är museum
• församlingshem
• idrottsanläggning
• hembygdsmuseum
• bygdegård
• livsmedelsaffär med systembolagsombud och paketutlämning
• kiosk/jourbutik med apoteksombud
• pizzeria
• servicestation med bensin och diesel för bilar och båtar i ˝uthamnen” Borka

Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 10 oktober 2016