Långvinds kapellförening

Långvinds kapellförening förvaltar sedan 1976 Långvinds kapell. Dåvarande ägarna till Långvinds bruk skänkte kapellet till en stiftelse, som är ägare till kapellet. En kapellföreningen sköter driften. Kapellet genomgick en omfattande restaurering 1977–78. 

Kapellföreningens syfte är, enligt dess stadgar, ”att förvalta Långvinds brukskapell med inventarier i kapellet och tillhörande, avstyckad mark samt främja det religiösa och kulturella livet i Långvind”.

Kapellet har verksamheten koncentrerad till juni–augusti. Säsongen börjar med gudstjänst och kapellstämma på ”annandag midsommar ”, söndagen i midsommarhelgen. Sedan följer varje lördag till slutet av augusti ”Musik i sommarkväll”, med fint musikprogram och kort andakt, med kyrkkaffe efter.

Andra högtider som firas är Alla helgons dag och julotta på annandag jul. Till detta kommer förrättningar som dop, vigslar och även begravningar.

Kapellet är öppet dagligen från midsommarhelgen till 31 augusti, för besök och enskild andakt, klockan 10–20.

Kontakta i Enånger-Njutångers församling för bokning av vigsel, dop och begravningar, telefon 0650-765 40.

Föreningar och enskilda har skänkt inventarier och andra gåvor för kapellets utsmyckning. Vid vigsel finns möjlighet att låna en brudkrona.

Långvinds kapellförening behöver flera medlemmar; klicka för information om medlemskap! Arbete pågår sedan 2016 med att samla in pengar och andra resurser för att renovera kapellet. Bidrag mottages tacksamt!

Styrelsen för Långvinds kapellförening finner du här.

Långvinds kapell har en utförlig sida på Långvind.com.

Langvind.coms kalender innehåller uppdaterad information om kapellets program.

Text och bild:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 18 juli 2023