Långvinds kapellförening

Långvinds kapellförening förvaltar sedan 1976 Långvinds kapell. Föreningen har övertagit kapellet från Långvinds bruk via en stiftelse, som till en början stod som ägare till kapellet. Kapellföreningen genomförde ett omfattande restaureringsarbete 1977–78. Utanför kapellet finns en järntriangeln – tillverkad av smeder på Långvinds bruk – vilken tjänstgör som kyrkklocka.

Langvinds kapell med tradgardsbord

Kapellföreningens syfte är, enligt dess stadgar, ”att förvalta Långvinds brukskapell med inventarier i kapellet och tillhörande, avstyckad mark samt främja det religiösa och kulturella livet i Långvind”.

Kapellet har sin verksamhet koncentrerad till sommarmånaderna juni, juli och augusti. Traditionsenligt har kapellet gudstjänst och kapellstämma på ”annandag midsommar ”, söndagen i midsommarhelgen. Sedan är det ”Musik i sommarkväll  med andakt inför helgen” varje lördag, med kyrkkaffe efter, till och med sista lördagen i augusti.

Andra högtider som firas i kapellet är en samling på Alla helgons dag och julotta på annandag jul.

Till detta kommer förrättningar som dop, vigslar och även begravningar.

Kapellet är öppet dagligen sommartid klockan för besök och enskild andakt.

Kapellet upplåts också för förrättningar som vigsel, dop och begravningar. Kontakta i första hand Enånger-Njutångers församling för bokning.

Föreningar och enskilda har skänkt inventarier och andra gåvor för kapellets utsmyckning. Vid vigsel finns möjlighet att låna en brudkrona, som kapellföreningen fått som gåva.

Arbete pågår sedan 2016 med att samla in pengar och andra resurser för att renovera kapellets tak och fönster. Bidrag mottages tacksamt!

I kapellentrén finns dokumentation om kapellet i form av en skrift, som finns till försäljning, och en pärm med tidningsartiklar. Här finns också vykort till försäljning. På Långvind.com finns en särskild sida om Långvinds kapell.

Bokning av vigslar, dop och begravningar: Enånger-Njutångers församlingsexpedition, telefon 0650-765 40.

Information om kapellet och kapellföreningen: Pärlennart Larsson, telefon 070-576 98 22 och 0650-126 61.

Bli medlem i Långvinds kapellförening!

Läs mer om vilka som ingår i styrelsen för Långvinds kapellförening!

Läs mer om aktuellt program i Langvind.coms evenemangskalender!

Välkommen till Långvinds kapell!

Sida uppdaterad 14 oktober 2016