Kapellstyrelsen

Långvinds kapellförening har följande styrelsen och övriga förtroendevalda efter konstitueringen 2021:

Ordförande
Pärlennart Larsson, Hudiksvall

Vice ordförande
Jörgen Bengtson, Långvind

Sekreterare
Ingrid Svensson, Iggesund/Långvind

Kassör
Agneta Bengtson, Långvind

Ledamöter
Hans Tjernström, Långvind
Andreas Holmberg, Iggesund
Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren, Enånger (utsedd av Enånger-Njutångers församling)

Ersättare
Eva Tottie, Hudiksvall/Långvind
Arne Tjernström, Långvind

Revisorer
Christer Häggmark, Enånger
Ola Borin, Enånger

Valberedning
vakant

Sidan uppdaterad 27 juni 2022