Ännu ett rekord i
flerbandsencyklopedier

Kan Kungsgården Långvind slå nytt rekord i samlingen av flerbandsencyklopedier efter senaste köpet av ett 45:e verk? Ja, när vi publicerade den nyheten, kom erbjudande om en tidig upplaga av Bonniers Konversationslexikon. Nu står den i samlingen som flerbandsuppslagsverk nummer 46.

Marie Sandin, Enånger, skänkte Kungsgården Långvind denna dyrgrip. Hon har ärvt den, men har inte längre bruk för det 86 år gamla uppslagsverket. Bonniers har kommit med många lexikon under årens lopp. Det Kungsgården Långvind nu har i sin ägo är andra, omarbetade upplagan från 1937. Sedan tidigare finns Bonniers lexikon från 1922 (tretton band), 1954 (fem band), 1966 (femton band), 1984 (tre band), 1985 (femton band) och 1993 (tjugofyra band),

– Nu har vi slagit ytterligare ett gammalt rekord i flerbandsencyklopedier. Nu börjar vi bli riktigt övertygade om att Kungsgården Långvind har Norrlands största bibliotek med flerbandsencyklopedier, säger Kungsgården Långvinds Agneta Bengtson.

Den 22 augusti 2023 och 30 juli 2023 skrev vi om Kungsgården Långvinds nya uppslagsverk, Svenskt Konversations-Lexikon i fyra band från 1845 och Lindblads Lexikon i tre band från 1925. Båda syns på bilden, bortom det senaste förvärvet.

För encyklopedibitaren kan vi berätta att samlingen på Kungsgården Långvind består av 46 flerbandsuppslagsverk, från stora Nordisk familjeboks uggleupplaga (38 band), Svensk uppslagsbok (32) och Encyclopædia Britannica (30) till mer slimmade verk som minstingen i två band, Columbia Viking Encyclopedia

Här finns uppslagsverk på svenska (flertalet), brittisk engelska (Encyclopædia Britannica), amerikansk engelska (Encyclopedia Americana och Columbia Viking Encyclopedia), danska (Hagerups illustrerede konversationsleksikon), norska (Aschenhougs konversasjonsleksikon i två helt olika upplagor, Gyldendals Tibinds Leksikon och Pax Leksikon).

Till rariteterna hör två regionala encyklopedier, Uppslagsverket Finland och Norrländsk uppslagsbok.

Till flerbandsverken kommer nio enbandsverk.

Samlingen spänner från det äldsta verket, Svenskt Konversations-Lexikon från 1845–1851, till det sista och flerbandsverket, NE i tre band, från 2008.

Kungsgården Långvinds encyklopedibibliotek består av följande flerbandsuppslagsverk, sorterade efter utgivningsår och med första bandets utgivningsår sist.

• Svenskt Konversations-Lexikon, fyra band, 1845
• Nordisk familjebok, Konversationslexikon och realencyklopedi, andra upplagan, 38 band, 1904
• Bonniers konversationslexikon, 13 band, 1922
• Nordisk familjebok, Encyklopedi och konversationslexikon, tredje upplagan, 23 band, 1923
• Lindblads Lexikon, Illustrerad uppslagsbok, 3 band, 1925
• Åhlén & Åkerlund:s konversationslexikon, 29 band, 1931
• Bonniers konversationslexikon, andra, omarbetade upplagan, 15 band, 1937
• Aschenhougs konversasjonsleksikon, ny utgave, 15 band, 1939
• Hagerups illustrerede konversationsleksikon, fjerde udgave, 10 band, 1948
• Svensk Uppslagsbok, andra upplagan, 32 band, 1949
• Kunskapens bok, första upplagan, 9 band, 1952
• Kunskapens bok, fjärde upplagan, 9 band, 1952
• Bonniers Folklexikon, 5 band, 1954
 Kunskapens bok, femte upplagan, 9 band, 1954
• Nordisk familjebok, Encyklopedi och konversationslexikon, fjärde upplagan (1951 års upplaga), 23 band, 1956
• Kunskapens bok, sjätte upplagan, 10 band, 1958
• Focus Uppslagsbok, 10 band (inklusive specialband), 1959
• Lilla uppslagsboken, andra upplagan, 10 band, 1964
• Bonniers Lexikon, 15 band, 1966
• Encyclopedia Americana, International Edition, 30 band, 1966
• Focus Uppslagsbok, andra upplagan, 5 band, 1967
• The Columbia Viking Desk Encyclopedia, 2 band, Third Edition, 1968
• Nordisk familjebok Combi Visuell, 5 band, 1971
• Lilla uppslagsboken, andra upplagan, 11 band (inklusive supplementband), 1973
• Aschehoughs konversasjonsleksikon, femte utgave, 20 band, 1974
• Focus Uppslagsbok, fjärde upplagan, 12 band (inklusive specialband), 1977
• Media Familjelexikon, 18 band (inklusive specialband), 1979
• Encyclopædia Britannica, 15th Edition, 30 band, 1981
• Pax Leksikon, 2. utgave, 6 band, 1982
• Uppslagsverket Finland, 3 band, 1982
• Slå upp, 12 band, 1985
• Bonniers Lilla Uppslagsbok, fjärde upplagan, 3 band, 1984
• Bonniers stora lexikon, 15 band, 1985
• Gyldendals Tibinds Leksikon, 10 band, 1986
• Nationalencyklopedin, 20 band, 1989
• Prismas stora uppslagsbok, andra upplagan, 3 band, 1989
• Stora Focus, 16 band (inklusive specialband), 1990
• Bra böckers lexikon, fjärde upplagan, 25 band, 1991
• Bonniers Lexikon, 24 band, 1993
• Norrländsk uppslagsbok, 4 band, 1993
• Prismas lexikon, första upplagan (1990 års upplaga), 5 band, 1994
• Respons, 8 band (inklusive specialband), 1996
• Nationalencyklopedin supplement, 3 band, 2000
• Alf Henriksons A till Ö, En uppslagsbok, 3 band, 2005
• Respons Aha, Modern kunskap för alla, 10 band (inklusive specialband), 2005
• NE i tre band, 3 band, 2008

Enbandsverken är:
• Ungdomens egen uppslagsbok, 1940
• NKI-skolans uppslagsbok, 1946
• Kunskapens bok, tilläggsband efter sjätte upplagan, 1965
• Lilla Focus, tredje upplagan, 1974
• The New Columbia Encyclopedia, 1975
• Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok, andra upplagan, 1999
• Norstedts uppslagsbok, trettonde upplagan, 2003
• The Penguin Encyclopedia, Second Edition, 2004
• Bonniers Uppslagsbok, 2007

– Nu har samlingen av flerbandsencyklopedier blivit ännu större. Både boende och tillfälliga gäster på Kungsgården Långvind är välkomna att botanisera i biblioteket, säger Agneta Bengtson.

Text och foto:
Jörgen Bengtson