Långvinds byalag

Långvinds byalag är en ideell förening i Långvind, Enånger. Långvinds byalag ingår i länsbygderådet HSSL_700Hela Sverige ska leva Länsbygdsrådet X-ing Gävleborg, med facebooksidan Hela Sverige X-ing. I Gävleborgs län är Långvinds byalag en av cirka 300 lokala utvecklingsgrupper. Gävleborg har kommunbygderåd i Hudiksvall och Söderhamn. Arbete pågår för att starta kommunbygderåd i Hofors och Ovanåker.

Långvinds byalag är – via länsbygderådet – en del av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Den samlar omkring 5 000 byalag och andra lokala utvecklingsgrupper runt om i Sverige samt ett antal riksorganisationer.

Långvinds byalag är medlem i Bygderådet i Hudiksvalls kommun.

Långvinds byalag har som slogan ”Långvinds byalag – föreningar, företag och enskilda som förenar Långvind”.

Långvinds byalags syfte är, enligt stadgarna, ”att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind”.

Föreningen vänder sig till både enskilda, nätverk, föreningar och företag, som har utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling, enligt stadgarna: ”Långvinds byalag ska samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd.”

Föreningen bildades den 6 september 2015.

Långvinds byalag vill på olika sätt främja utvecklingen i den gamla järnbruksmiljön, av Långvinds fantastiska naturmiljö och Långvind i övrigt.

Läs mer om Långvinds byalag på bland annat sidorna Skrivelser och artiklar, Detta jobbar vi med och Detta har vi gjort och Långvindsbrickan.

Sidan uppdaterad 18 juni 2021