Detta jobbar vi med

Långvinds byalag vill på olika sätt främja utvecklingen i den gamla järnbruksmiljön, Långvinds fritidsområde med omnejd, Långvinds fantastiska naturmiljö och Långvind i övrigt.

Fler frågor återkommer vi till varje år. Annat försöker vi bocka av, vilket vi redovisar på sidan Detta har vi gjort.

Frågor som vi behandlar löpande är till exempel:
webbplatsen för Långvinds byalag, som i dag består av tiotalet webbsidor, langvind.com/langvinds-byalag
nyheter om byalaget i HT och nyhetssajterna Langvind.com och Halsingekusten.se på Skrivelser och artiklar
marknadsföring av Byalaget och dess medlemmar, främst i foldern ”Jungfrukusten” och mot medier
evenemangskalender för medlemmarna på sidan Evenemangskalender
remissvar/uttalande/skrivelser i gemensamma frågor, som vi redovisar på sidan Skrivelser och artiklar
aktiviteter i Länsbygderådet X-ing Gävleborg och moderorganisationen Hela Sverige ska leva
aktiviteter i Bygderådet i Hudiksvalls kommun
Långvindsbrickan av Pia Forslöf-Nilsson, en stor (diameter 46 centimeter) och en lite mindre (38 centimeter)

Frågor vi arbetar med framåt är till exempel:
• gemensamt agerande mot Trafikverket, Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och andra delar av offentlig sektor
• samordning av verksamhet mellan aktörerna i Långvind och Enånger
• inventering av skyltar på byggnader i Långvindsbruk (arbete pågår)
• bättre information om fornlämningar i Långvind på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats (arbete pågår)
• ökat underlag för livsmedelsbutiken i Långvinds fritidsområde (arbete pågår)
• ny och modern anslagstavla vid vägskälet till Långvindsbruk–Långvinds fritidsområde (arbete pågår)
• belysning längs de delar av ”bruksgatan” i Långvindsbruk som saknar belysning (arbete pågår)
• flera gästhamnsplatser i Långvind (beredskap för att starta arbete)
• handikappramp i bad i Långvinds fritidsområde (beredskap för att starta arbete)
• bidragsansökningar för gemensamma aktiviteter och funktioner (beredskap)

Sidan uppdaterad 5 maj 2024