Medlemskap i byalaget

Bli medlem i Långvinds byalag!

Vi har som slogan ”Långvinds byalag – föreningar, företag och enskilda som förenar Långvind”.

Långvinds byalag är en ideell förening i Långvind, Enånger, Hälsingland. Föreningens syfte är, enligt stadgarna, ”att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind”.

Föreningen vänder sig till enskilda, föreningar och företag. Kravet är att man har en utåtriktad verksamhet och främjar Långvinds utveckling, enligt stadgarna: ”Långvinds byalag ska samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd.”

Ett års medlemskap kostar 200 kronor.

Vi är mycket tacksamma för gåvor till verksamheten inom Långvinds byalag, som drivs helt ideellt.

Medlemsavgift och gåvor betalas till vårt bankgiro, konto eller swishnummer på Hälsingland sparbank:
bankgiro 5049-4731
bankkonto 81299-437 575 376
swish 123-364 94 64

Ange på inbetalningen om det är medlemskap, Långvindsbricka, gåva eller annat! Glöm inte att uppge namn och adress!

Organisationsnummer är: 802497-4910.

Långvinds byalag är – via Länsbygderådet X-ing Gävleborg – medlem av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Byalaget är också medlem i Bygderådet i Hudiksvalls kommun.

Vill du bli medlem? Hör av dig till Långvinds byalag!
e-post: langvinds-byalag@langvind.com
a-post: Långvinds byalag, Kungsgården Långvind, 825 96 Enånger
mobil: 070-660 55 60 (ordförande Jörgen Bengtson)

Sidan uppdaterad 5 maj 2024