Unikt lugn
Långvindsstämma

Årets stämma med Långvinds samfällighetsförening blev den lugnaste på över 30 år. Alla val var vara enhälliga, styrelsen kom inte med några framställningar och medlemmarna hade inga motioner.

Under sommaren lever föreningslivet upp i Långvind och många andra platser med sommarboende. Långvinds samfällighetsförening fortsätter med ”coronaanpassad stämma” – utomhus. I år samlade stämman ett nittotal personer den 23 juli 2023.

Undertecknad har deltagit på stämmorna i över 30 år. Det har alltid funnits frågor som väckt delade meningar: skog, vägar, vatten, sommarbutik, sophantering, återvinningsstation, motionsplaner, strandbad med mera. Men i år var stämman enig i allt. Den gav också styrelsen ansvarsfrihet och genomförde alla val enhälligt.

Den nya styrelsen består av: Anders Kjällman, ordförande, Gunilla Jansson, Britta Schreiber, Hans Sundin och Fredrik Sundqvist plus sex personer valda förra året på två år: Fredrick Berglund, Anna Birgersson-Dahlberg, Mats Ekman, Irmeli Eriksson, Örjan Hellström och Jon Ol-Mårs. Mandatperioderna är två år. Sven Sjöberg lämnade styrelsen efter rekordlång period som ledamot, ordförande och nu senast kassör.

Även valberedningen blev omvald: Ove Nygren (sammankallande), Torbjörn Englund, Carina Ravnsborg och Anders Björkman. Till revisorer blev det två nyval, Claes-Göran Alm och Annika Runfalk, med Elisabeth Hoeflich och Britt-Inger Stoltz som omvalda ersättare.

Långvinds samfällighetsförening är störst i Gävleborg och kanske i Norrland, för ett fritidshusdominerat område. Styrelseordförande Anders Kjällman underströk att det ger föreningen muskler och möjligheter. Stämmoordförande Jörgen Bengtson pekade på att medlemmarna för en låg ersättning till styrelsen och avgift till föreningen har både vintervatten, vägar året om och optofiber till varje tomt.

Området har sommarbutik, fyra boulebanor, två tennisbanor, bangolf, flera andra idrottsplaner, tre badstränder, två föreningsstugor, två småbåtshamnar, fiskevatten, stora områden för friluftsliv, vintervatten, optofiber och lokala vägar. Totalt har området 348 bebyggda tomter.

För att säkra underhåll och snabbare amortering av dyra lån, beslutade stämman att i stort behålla avgifterna till föreningen. En tråkig nyhet är att staten infört 25 procents moms på avgifterna. Dessa är efter momsen – beroende på bland annat var tomten ligger, om den är bebyggd eller obebyggd, om den som bor på tomten är fritidsboende eller permanentboende – från 2 663 till 9 011 kronor per år.

Bilden visar sommarbutiken. Den har ny entreprenör i år, Elin Eriksson, som tagit över efter Mikael Petersson, vilken drev butiken i 17 år.

Text och foto:
Jörgen Bengtson