Styrelse Långvinds byalag

Styrelsen för Långvinds byalag, och övriga förtroendevalda, består av:

Ordförande
Jörgen Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB

Vice ordförande
Carl Erik Tottie, Långvind, Långvinds bruksmiljöförening

Kassör
Pärlennart Larsson, Hudiksvall/Långvind, Långvinds kapellförening

Sekreterare
Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB

Ledamöter
Ola Nilsson
, Njutånger, ArcMontana
Anders Kjällman
, Uppsala/Långvind, Långvinds samfällighetsförening
Mats Persson, Enånger, Hektar

Ersättare (i vald ordning)
Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB
Mats Ekman
, Långvind/Nerja, Långvinds samfällighetsförening
Hans Tjernström, Långvind, Långvinds kapellförening

Revisor
Lena Berg Nilsson, Njutånger, ArcMontana

Valberedning
vakant

Långvinds byalag har kommande styrelsemöten 2022

Sidan uppdaterad 15 maj 2022