Styrelse Långvinds byalag

Styrelsen för Långvinds byalag, och övriga förtroendevalda, består efter konstitueringen 2023 av nedanstående.

Ordförande
Jörgen Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind och Långvinds kapellförening

Vice ordförande
Pärlennart Larsson, Hudiksvall/Långvind, Långvinds bruksmiljöförening

Kassör och sekreterare
Agneta Bengtson
, Långvind, Kungsgården Långvind

Ledamöter
Jonny Eriksson
, Uppsala/Långvind, Pimsbo AB
Anders Kjällman, Uppsala/Långvind, Långvinds samfällighetsförening
Ola Nilsson, Njutånger, ArcMontana
Mats Persson
, Enånger, Hektar

Ersättare (i vald ordning)
Carl Erik Tottie, Hudiksvall/Långvind, Långvinds bruksmiljöförening
Mats Ekman, Nerja/Långvind, Långvinds samfällighetsförening
Arne Tjernström, Långvind, Långvinds kapellförening

Hedersledamot i styrelsen
Carl Erik Tottie
, Långvind, Långvinds bruksmiljöförening

Revisor
Lena Berg Nilsson, Njutånger, ArcMontana

Valberedning
styrelsen utgör valberedning

Långvinds byalag har kommande möten 2024
styrelsemöte: lördag 21 september 2024, klockan 15–16.30, Servicehuset, Långvindsbruk

Uppdaterad 18 juni 2024