Styrelse Långvinds byalag

Styrelsen för Långvinds byalag, och övriga förtroendevalda, består efter konstitueringen 2023 av nedanstående.

Ordförande
Jörgen Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB

Vice ordförande
Micke Humlin, Långvind, vice ordförande, Långvinds bruksmiljöförening

Kassör
Pärlennart Larsson, Hudiksvall/Långvind, Långvinds kapellförening

Sekreterare
Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB

Ledamöter
Jonny Eriksson
, Uppsala/Långvind, Pimsbo AB
Anders Kjällman, Uppsala/Långvind, Långvinds samfällighetsförening
Ola Nilsson, Njutånger, ArcMontana
Mats Persson
, Enånger, Hektar

Ersättare (i vald ordning)
Carl Erik Tottie, Långvind, Långvinds bruksmiljöförening
Agneta Bengtson, Långvind, Kungsgården Långvind/Infopress AB
Mats Ekman
, Nerja/Långvind, Långvinds samfällighetsförening
Arne Tjernström, Långvind, Långvinds kapellförening

Hedersledamot i styrelsen
Carl Erik Tottie
, Långvind, Långvinds bruksmiljöförening

Revisor
Lena Berg Nilsson, Njutånger, ArcMontana

Valberedning
vakant

Långvinds byalag har kommande möten 2023
styrelsemöte: söndag 18 maj 2023, klockan 14–16, klubbstugan Långvinds fritidsområde

Uppdaterad 7 maj 2023