Fristående från Svenska kyrkan

Långvinds kapell är fristående från Svenska kyrkan, som varken äger kapellet eller bestämmer över dess verksamhet. Men kapellet följer Svenska kyrkans gudstjänstordning.

Ägare och förvaltare är en ideell förening, Långvinds kapellförening, som sedan 1976 sköter om brukskapellet. Kapellföreningen samarbetar med Svenska kyrkan i Enånger-Njutånger, men har ensamt ansvar för det kostsamma underhållet av den gamla kyrkobyggnaden. Föreningen är därför starkt beroende av stöd från medlemmar och andra.

Föreningen övertog kapellet från Långvinds bruk via en stiftelse, som till en början stod som ägare till kapellet.

Föreningen har ett nära samarbete med Enånger-Njutångers församling. Församlingen bekostar präst och organist vid gudstjänster och andra förrättningar samt ger ett litet årligt bidrag till kapellföreningen.

Sidan uppdaterad 28 september 2019