Fristående från Svenska kyrkan

Långvinds kapell är fristående från Svenska kyrkan, som varken äger kapellet eller bestämmer över dess verksamhet. Men kapellet följer Svenska kyrkans gudstjänstordning.

Långvinds kapell är alltså en del av Svenska kyrkan och därmed Enånger-Njutångers församling, utan att vara ägt av Svenska kyrkan.

Stiftelse äger, förening förvaltar
Ägare till Långvinds kapell är en stiftelse. Förvaltare är en ideell förening, Långvinds kapellförening; föreningen sköter sedan 1976 om brukskapellet. Kapellföreningen samarbetar med Svenska kyrkan i Enånger-Njutånger, men har ensamt ansvar för det kostsamma underhållet av den gamla kyrkobyggnaden. Föreningen är därför starkt beroende av stöd från medlemmar och andra.

Stiftelsen övertog kapellet från ägarna till Långvinds bruk 1976, men fastighetsregleringen blev genomförd först 2022. Stiftelsen bedriver ingen egen verksamhet. Allt underhåll och all verksamhet står Långvinds kapellförening för.

Föreningen har ett nära samarbete med Enånger-Njutångers församling. Församlingen bekostar präst och organist vid gudstjänster och andra förrättningar samt ger ett litet årligt bidrag till kapellföreningen.

Församlingen har två brukskapell
Långvinds kapell är ett av två brukskapell i Enånger-Njutångers församling, som församlingen behandlar helt olika.

Nianfors kapell är som en följd av historiska omständigheter en del av Enånger-Njutångers församling, som församlingen därmed har direkt ansvar för. Nianfors, tidigare stavad Nianforss, blev landskommun 1869. Kommunen tillkom genom en utbrytning ur landskommunerna Njutånger, Enånger, Forsa och Arbrå. I kyrkligt hänseende tillhörde området redan Nianfors församling, bildad 1798 som en utbrytning ur Njutångers, Enångers, Forsa och Arbrå församlingar. Församlingen var inledningsvis en kapellförsamling, för 1922 bli annexförsamling. Nianfors församling uppgick 1985 i Njutångers församling. Nianfors landskommun upphörde vid kommunreformen 1952, då den gick upp i Njutångers landskommun; sedan 1971 tillhör området Hudiksvalls kommun.

Bilderna visar Långvinds kapell respektive Nianfors kapell.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Sidan uppdaterad 18 juli 2023