Ljus i mörker på
Kungsgården Långvind

Kungsgården Långvinds gäster har länge kommit till gården i ett kompakt mörker sena eftermiddagar och kvällar under vintern. Nu har ljuset tagit över från mörkret!

Snön kom tidigt i år till Hälsingekusten. Efter några dagars snö – snön började falla i helgen – har mark och träd fått ett vackert täcke med snö. För några dagar sedan fick Kungsgården Långvind belysning av nio träd och åtta nya stallyktor.

– Det ger en härlig bild av vinterns första snö, men framför allt har vi fåtti belysning längs vägen och runt husen. Uppfarten och parkeringen har också fått de stallyktor, som de tidigare saknade. När det är mörkt, möter boende- och konferensgäster ett välkomnande ljus runt Kungsgården Långvind, säger Agneta Bengtson till Långvind.com.

Samtidigt passade paret Bengtson på att uppgradera belysning på Kungsgården och Österhuset till led. All belysning på de två husen fick ledlampor. Fönsternischerna på Kungsgården fick ny ledbelysning; här handlade det dock om att ersätta trasig och gammal led med ny.

Vän av ordning undrar hur mycket ström allt ljus drar.

Faktum är att det går åt betydligt mindre ström än tidigare, trots tillkomsten av 17 nya ljuspunkter utomhus. Det beror på byte av utomhusbelysning, där 14 glödtrådslampor på 60 watt vardera – totalt 840 watt – blivit ersatta av ledlampor på bara 7 watt styck, totalt 98 watt; detta ger alltså en minskning på 742 watt. De 20 lamporna i fönsternischerna har fått ny ledbelysning på bara 1,2 watt vardera mot tidigare 6 watt, vilket ger en besparing på 96 watt. Den totala besparingen på befintlig armatur blir därmed 838 watt.

Den nya utomhusbelysningen med nio trädbelysningar drar tillsammans 234 watt; vart och ett av träden får ljus från en ledlampa på 26 watt, som motsvarar en 250 watt stark glödtrådslampa. Till detta kommer åtta stallyktor på 6,5 watt styck; tillsammans förbrukar de 52 watt, mindre än en gammal glödtrådslampa (60 watt). Den totala elåtgången på nya utebelysningen är därmed 286 watt.

– Jag trodde inte själv att vi skulle spara så mycket på att byta till led och sätta upp 17 nya ljus utomhus, men vi sparar faktiskt drygt 500 watt på detta, säger Agneta Bengtson till Långvind.com.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 20 december 2022