Hållbarhet mer än miljö

STF Hotell och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind – vanligen kallad bara Kungsgården Långvind – har en stark ekologisk profil och ett genomtänkt hållbarhetsarbete. Vi arbetar konsekvent för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

I januari 2017 blev Kungsgården Långvind en av Sveriges första hotell och vandrarhem att avge Svenska Turistföreningens Hållbarhetslöfte för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Läs mer om Hållbarhetslöftet här!
Tidigare var Kungsgården Långvind en av Green Key miljöcertifierad logi- och konferensanläggning, den första i Hälsingland.

I november 2018 tog Kungsgården Långvind hem bronsplatsen som Sveriges mest hållbara boende, som STF utsåg bland sina cirka 250 boendeanläggningar.

Kungsgården Långvind är också medlem i Naturturismföretagen, tidigare Ekoturismföreningen.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar verksamheten på Kungsgården Långvind.

Genom anslutningen till STF Hållbarhetslöfte samt genom vårt eget arbete med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vässar vi vår hållbarhetsprofil varje år

Grunden för arbetet är ett helhetsperspektiv på verksamheten.

Detta arbete startade med planeringen av Kungsgården Långvind som boendeanläggning 2008, fortsatte med renoveringen av Kungsgården 2009–2010, tog nya steg med bygget av Österhuset 2018, iordningställandet av Telestation Långvind 2019, konferensanläggning och ytterligare gästrum i Österhuset 2020 och fortsätter framöver.

Kungsgården Långvind bidrar aktivt till en mer hållbar besöksnäring. Vi inspirerar andra aktörer, intressenter, leverantörer, gäster och oss som är verksamma på Kungsgården Långvind till hållbarhet.

Vår hållbarhetspolicy består av tre delar: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet
• miljöcertifierad enligt STF:s Hållbarhetslöfte och tidigare Green Key, vars höga standard vi håller fast vid
• elbil (Tesla Model Y) med lång räckvidd, supersnabb laddning och stor transportkapacitet
• integrerat solcellstak på Österhuset, första i Norrland
• 100 procent grön el från egen solcellsel och i övrigt förnybar el
• ekologisk avloppsreningsverk för Österhuset, första i norra Sverige
• laddstation för Tesla, första i Hälsingland, med två laddare
• laddstation för alla typer av elbilar (typ 2-laddare) med två laddare
• miljöledning med miljöpolicy, miljömål och handlingsplan
• naturmaterial i renovering av Kungsgården och nybyggnation av Österhuset
• treglasisolerfönster
• bergvärme i båda husen
• frånluftsvärmeåtervinning i Kungsgården
• effektiv energiförbrukning
• alla rum och utrymmen är rökfria
• energisnål belysning
• utomhusbelysning med rörelsedetektor och skymningsrelä
• källsortering av avfall i plast, ofärgat glas, färgat glas, metall, papper, kartong, batterier, belysning, elektronik och läkemedel
• dryckesförpackningar med pant: aluminium, pet-flaskor och glas
• ”flergångshanddukar” i tyg istället för engångshanddukar på toaletter
• miljömärkt toalettpapper och hushållspapper
• miljömärkta städ- och rengöringsmedel
• miljömärkta tvättmedel och diskmedel
• hushållning med vatten genom bland annat snålspolande toaletter och duschar
• inget engångsmaterial vid servering och utflykter
• bidrar till levande bygd och hållbart jordbruk genom närproducerade, ekologiska och Sverigeproducerade produkter
• frukost med cirka 40 lokalproducerade, ekologiska och/eller rättvisemärkta produkter
• egen borrad vattentäkt
• eldriven gräsklipparrobot
• uthyrning av cyklar, kajaker, brädor (SUP), sparkstöttingar och snöskor
• arbete med att få fast kollektivtrafik till Långvind; nu finns anropsstyrd trafik (linje 857), som man beställer minst två timmar före avfärd.

Social hållbarhet
• information som hjälper gäster att bli hållbara gäster
• aktivt csr-arbete med stöd till bland annat lokalt föreningsliv
• stöd till kooperativt utvecklingsbistånd via Vi-skogen
• ansvarsfull arbetsgivare med avtalsmässiga löner samt trivsam och inkluderande arbetsmiljö
• försäljning av lokala produkter
• personligt engagemang från värdparet i jämställdhets- och mångfaldsarbete
• engagemang i lokalsamhället genom bland annat Långvinds byalag, som Jörgen Bengtson har startat, och Långvinds kapellförening, som Jörgen Bengtson är vice ordförande för och Agneta Bengtson kassör i
• engagemang i regional samhällsutveckling genom bland annat Bygderådet i Hudiksvalls kommun, som Jörgen Bengtson har startat, och Hela Sverige ska leva länsbygderådet Gävleborg/X-ing, vars arbete Jörgen Bengtson deltar i
• engagemang inom besöksnäringen på lokal nivå, tidigare i föreningen Destination Glada Hudik (DGH), som Jörgen Bengtson var en av grundarna av, samt tidigare i bolaget Visit Glada Hudik AB (VGH), som Jörgen Bengtson var vice ordförande för
• engagemang inom besöksnäringen på regional nivå, tidigare genom bolaget Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG), som Jörgen Bengtson varit vice ordförande för
• engagemang inom Svenska Turistföreningen (STF), där Jörgen Bengtson tidigare var ledamot av STF:s franchiseråd (vandrarhemsråd) och medlemsombudssuppleant 2019–2020 till STF:s stämma
• engagemang i Omställning Hudiksvall (arbetar för ekologiskt, social och ekonomiskt hållbar kommun med särskild fokus på klimatförändringar), som Agneta Bengtson är kassör för
• lokala evenemang som stöder och utvecklar lokalsamhället som natur- och kulturvandringar i Långvindsbruk, som Jörgen Bengtson har varje söndag under sommaren och har för grupper året om
• lokala forntidsvandringar varje sommar med två arkeologer, Ola Nilsson och Lena Berg Nilsson
• pilgrimsvandringar längs Stråsjöledens första del.

Ekonomisk hållbarhet
• hög egenfinansiering av alla investeringar
• lokal kapitaluppbyggnad genom lokal sparbank (Hälsinglands sparbank) som ”husbank”
• strävan att använda resurser på ett sätt som främjar miljömässig och social hållbarhet och som säkerställer verksamhetens långsiktiga finansiella ställning.

Jörgen Bengtson
verkställande direktör för Kungsgården Långvind, bifirma till Infopress AB

Sidan uppdaterad 16 april 2024