Långvinds mack
gått till historien

Långvindsbruk hade länge en egen bensinstation. När den upphörde som bensinstation, stod det lilla huset med pulpettak och pumpfundament kvar. I höstas föll en träd över huset. I veckan revs huset.

På södra sidan av ”bruksgatan”, strax före ångsågen, låg till mitten av januari 2020 ett litet rött hus med pulpettak, utan fönster och skorsten.

Det var brukets forna bensinstation.

Den första bilden visar bensinstationen i augusti 2019. Då hade den stått relativt oförändrad sedan den upphörde som bensinstation.

I det lilla huset såldes även motorolja och andra tillbehör.

Strax väster om huset fanns ett litet vitt hus, Vasbergs kiosk. Den betjänade från sent 1950-tal till tidigt 1980-tal fastboende, fritidsboende och besökare i Långvind.

Svante Vasberg skötte om både kiosk och bensinstation. Den senare  hade en ringledning till Vasbergs, som bodde i bostadshuset i anslutning till kiosken.

Den andra bilden visar bensinstationsplatsen i dag, med några få rester av det forna huset.

text och foto:
Jörgen Bengtson