Hamnmagasinet
i Långvind rivet

Det anrika hamnmagasinet i Långvindsbruk blev i dag grävskopornas rov och gick till förgängligheten.

Hamnmagasinet har länge haft betänklig slagsida och hade behövt ordentlig grundförstärkning för att överleva. Nu valde Holmen Skog AB att riva hamnmagasinet, som stått där sedan Långvind hade en hamn för person- och godstrafik på denna plats.

Den gamla malmhamnen låg längre in i viken, där det i dag finns en småbåtsnamn.

Inom loppet av ett knappt år har Holmen Skog rivit tre anläggningar i Långvindsbruk: campingplatsen, som saknade bygglov, gamla bensinstationen, som en höststorm förra året skadade så svårt att man rev det lilla huset förra månaden, och nu hamnmagasinet.

Långvind.com har haft flera artiklar om försäljningen av Långvinds bruk och dess direkta och indirekta följder: Långvinds mack gått till historien (18 januari 2020), Långvinds herrgård till salu via mäklare (10 november 2019), Långvinds camping stänger efter 50 år (6 maj 2019), Långvinds kapell säkrar för framtiden (7 februari 2019), Holmen Skog har tagit över Långvind (28 november 2019), Långvinds herrgård fortsatt till salu (20 oktober 2018), Stor intresse för Långvinds försäljning (20 september 2018), Holmen köper Långvinds bruk (17 september 2018), Långvinds bruk till försäljning (27 maj 2018) och Generationsskifte i Långvind (20 september 2015).

Jörgen Bengtson
Foto: Agneta Bengtson