Skördemarknad för
sjätte året i Långvind

Vad händer med skördemarknaden i Långvindsbruk, när Holmen Skog tagit över det gamla bruket?

Lugn, skördemarknaden blir kvar. Den går, liksom tidigare år, av stapeln i mitten av september, i år för sjätte gången.

Datumet är lördagen den 19 september klockan 11–15. Liksom tidigare är det gratis för besökarna.

Denna höstdag blir en riktig aktivitetsdag i Långvindsbruk. I anslutning till skördemarknaden arrangerar Långvinds herrgård klockan 14 visning av herrgården från 1799.

Kungsgården Långvind har sin andra svampexkursion samma dag, klockan 9–15. Här gäller dock att man måste boka plats i förväg.

Skördemarknader växer i popularitet på Hälsingekusten och i landskapet som helhet. Långvind.com har en sammanställning av skördemarknader, som är en relativt ny typ av marknader i Hälsingland. Vanliga marknader/knallemarknader och framför allt loppmarknader är desto fler.

Långvind.com har haft flera artiklar om Långvinds skördemarknad: Lyckad skördemarknad men få skördeprodukter (22 september 2019), Långvind laddar för skördemarknad (28 september 2018), Populärt med skördemarknad (23 september 2017), Skördemarknad med äppelpajtävling (17 september 2016) och Skördar ny marknad i Långvind (8 september 2015).

text och foto:
Jörgen Bengtson