Långvinds kapell
säkrar för framtiden

Efter försäljningen av Långvinds bruk till Holmen Skog AB, är det mycket som är oklart i den gamla järnbruksmiljön. Vad händer med campingen, gästhamnen, Café Bränneriet, vandrarhemsrummen, Långvinds bruks museum, utställningen i brandstationen, loppmarknaden, verksamheten i Långvinds kapell, skidspåret mellan Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde, aktiviteter som Tomtemys och Skördefesten samt dagcenterverksamheten med Glada Hudik-teatern?

På en punkt är det i alla fall klart: Långvinds kapell fortsätter med sin verksamhet som tidigare. Eftersom Långvinds kapellförening äger kyrkobyggnaden och lite mark runtomkring, var det i sig inget problem. Bekymret var att kapellets två bodar och parkering ligger på Långvinds mark. Dessa ytor tillhör alltså inte den avstyckade marken, som hör till Långvinds kapell sedan den blev egen fastighet 1977.

– Vi har säkrat mark för både parkering och plats för bodarna. Vi har ett tvåårigt avtal, räknat från 1 juli 2018, som gör att vi disponerar marken utan kostnad, säger Pärlennart Larsson, ordförande för Långvinds kapellförening, till Långvind.com.

Hur det blir från halvårsskiftet 2020 är oklart. Men Pärlennart Larsson hoppas på ett långsiktigt arrendeavtal med Holmen Skog.

– Vi har inte pratat med den nya ägaren än, säger han.

Kapellföreningen äger marken väster om kapellet och den mellan vägen och kapellet. Kyrkkaffet (bilden) kan alltså fortsätta på egen ägd mark. Även den stora järntriangeln, där man ringer in förrättningar med hjälp av en stor träklubba, ingår i kapellets mark.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 11 februari 2019