Långvinds
befolkning stabil

Priserna i Långvind på tomter och stugor fortsatte att ligga på hög nivå 2022. Det är sannolikt en direkt följd av coronapandemin och att flera vill ha eget boende utanför städerna. Men har också de folkbokförda invånarna ökat? Har flera flyttat till Långvinds marker?

Nej, sedan årsskiftet 2021–22 är befolkningen synnerligen stabil. Den är 69 personer vid årsskiftet 2022–23, exakt samma som ett år tidigare. En del personer har flyttat eller avlidit, nya har tillkommit, med resultatet blir det samma. Sedan Långvind.com började kartlägga folkmängden vid halvårsskiftet 2014, har befolkningen varierat något, men den är nu exakt samma som då.

Samtidigt vittnar många om att allt fler är i Långvinds fritidsområde året om. Sannolikt har det ökat under coronapandemins två år 2020 och 2021, som också spillde över på 2022, utan att man ändrat folkbokföringsadress till Långvind.

Huvuddelen av befolkningen i Långvind bor inte längre i bruksorten, utan i Långvinds fritidsområde. Här är vägarna – eller stigar som de flesta vägarna heter i området – med flest mantalsskrivna invånare: Blåbärsstigen har åtta folkbokförda invånare, Tärnstigen sju samt Dragösstigen, Laxstigen, Renlavsstigen och Älgstigen fyra vardera.

Långvinds fritidsområde är över tiden den stora befolkningsvinnaren i Långvind, med i dag 47 invånare. Det är dock färre än befolkningstoppen på 56 folkbokförda invånare sommaren 2019. Folkmängden de sex senaste åren (2022–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 47, 47, 50, 54, 52 och 52). Dagens 47 invånare är tio gånger fler än de fem som var folkbokförda i fritidsområdet i början av 1990-talet.

Långvindsbruk har 14 folkbokförda invånare. Folkmängden har ökat något från bottennoteringen tio invånare sommaren 2019. När folkmängden låg på topp under artonhundratalet bodde cirka 400 människor i Långvind. Folkmängden de sex senaste åren (2022–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 14, 14, 13, 14, 13 och 12.

Långvind i övrigt – byarna Heda, Nora och Östra Myra – har åtta invånare. Folkmängden de sex senaste åren (2022–2017), mätt vid årsskiftet (utom 2020 då det är vid halvårsskiftet), är 8, 8, 8, 8, 8 och 8.

Befolkningsstatistiken är insamlad den 8 januari 2023. Uppgifterna består av folkbokförda personer, som finns i publika källor, i vårt fall Ratsit.se, på adresser i Långvind.

Bilden är från midsommarfirande i Långvinds fritidsområde. Den får symbolisera dragkampen om fler boende till Långvind, där alltså fritidsområdet sedan länge avgått med segern – men där Långvindsbruk minskat avståndet i folkmängd vid årsskiftet 2022 jämfört med toppåret 2019.

Text och foto:
Jörgen Bengtso
n