Bra med besökare
i Långvinds kapell

Långvinds kapell, Enånger, kan lägga en framgångsrik sommar bakom sig. Det var fler besökare på Musik i sommarkväll än under de två pandemiåren. Dock var det betydligt färre förrättningar än tidigare, endast en vigsel, och även färre besökare i övrigt.

Långvinds kapellförening, som äger och driver kapellet, är en självständig förening. Kapellet ingår i Svenska kyrkan och har nära samarbete med Enånger-Njutångers församling, men kapellet är alltså självständigt från församlingen.

Pärlennart Larsson, ordförande för kapellföreningen, rapporterar att besöksstatistiken varit bra, med i genomsnitt nästan 30 personer per aktivitet under sommaren.

– Antalet besökare har varierat mellan tio och trettiosju, berättar Pärlennart Larsson.

Genomsnittet blev 27 personer. Om man räknar bort första gudstjänsten – som var ”annandag midsommar” och inte hade sedvanligt musikinslag, utan det mindre eftertraktade årsmötet – blev genomsnittet för Musik i sommarkväll 29 personer.

Siffran är i nivå med hur det såg ut före pandemin.

– Vi har haft bra med besökare på Musik i sommarkväll. Vi har haft draghjälp av bra väder, varierat program och att Långvind är allt mera känt, säger Pärlennart Larsson.

Nedgången i andra kyrkliga förrättningar förklarar han med att Café Bränneriet varit stängt, vilket gör cateringen mer komplicerad.

Hur är det då med besökare i kapellet utanför gudstjänsterna?

– Vi har haft cirka 350 besökare. Helt klart är att Kungsgården Långvinds aktiviteter med boende och bruksvandringar påverkar kapellet positivt. Kapellet har varit öppet varje dag klockan 10–20 till och med sista augusti.

I år blev det en gudstjänst mindre än före pandemin genom att det inte blev någon avslutande ljusgudstjänst.

Långvinds kapell har lagt en framgångsrik sommar bakom sig. Kapellet har dock inte stängt helt för året. På alla helgons dag, lördag 5 november, håller kapellet öppet för enskild andakt och ljuständning klockan 11–17. På annan dag jul väntar traditionsenlig julotta.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 17 oktober 2022