Långvindsjulotta
på annandag jul

Det blir som vanligt julotta i Långvinds lilla brukskapell på annandag jul. Traditionen har funnits sedan kapellet åter blev invigt 1977. Julottan är klockan 7.

Musikgudstjänsterna är talrika under advent och jul. På juldagen tar julottorna vid – utom i Långvind, som av tradition firar julotta på annandag jul.

Vid två tillfällen har yttre hinder ställt in julottan i Långvind, storm 2011 och coronapandemin 2020.

Senaste samling i kapellet var på alla helgons dag, då det stod öppet för enskild andakt och ljuständning både inomhus och utomhus.  Nu välkomnar kapellet besökande i en uppvärm kyrka med präst som håller julpredikan och kyrkokör som förgyller tillvaron.

– Julottan i Långvinds kapell är en tradition som överlevt olika trender. Julottan samlar många besökare till en enkel julotta med mycket ljus och värme, säger Pärlennart Larsson till Långvind.com.

Om ingen ny storm lamslår nejden, ringer ”kyrkklockan” – den stora järntriangeln på kyrkbacken – till julotta klockan 7.00 på annandag jul. Kapellet brukar vara fullt om inte snöoväder drar ner besökssiffrorna.

Bilden är från 2018.

Text och foto:
Jörgen Bengtson