Långvinds camping
stänger efter 50 år

I cirka 50 år har Långvindsbruk haft en campingplats i hamnen vid den tidigare malmkajen. Nu är campingplatsen historia. Holmen Skog AB har valt att under våren 2019 stänga campingplatsen.

Bakgrunden är att gamla Långvinds bruk bara hade tillfälligt bygglov för campingen. Det var dessutom ett bygglov, som hade gått ut. Bygglov är krav för en campingplats som den i Långvind. Samtidigt kräver en camping vid havet strandskyddsdispens, som Länsstyrelsen hanterar. Det är här problemet kommer in.

Holmen Skog ville inte ta den juridiska kampen för att försöka få ett permanent bygglov för en campingplats med nästan enbart – därtill ganska få – fasta campingplatser. Antalet besökande husvagnar och husbilar har varit försvinnande få. Till detta kommer att det är omvittnat svår att få igenom strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen Gävleborg.

Den 14 november 2018 fick Holmen Skog förvärvstillstånd och blev därmed formell ägare till det gamla bruket. Det har varit i familjeägo sedan järnbrukets tillkomst 1687 och sedan 1873 i samma familj.

Holmen Skogs övertagande av bruket har lett till få förändringar. Stängningen av Långvinds camping är dock en sådan, liksom avvecklingen av den kommunala dagcenterverksamheten, där den manliga delen av Glada Hudik-teatern haft sin ”vardagsscen”.

Långvind.com har haft flera artiklar om försäljningen av Långvinds bruk och dess följder: Långvinds kapell säkrar för framtiden (7 februari 2019), Holmen Skog har tagit över Långvind (28 november 2019), Långvinds herrgård fortsatt till salu (20 oktober 2018), Stor intresse för Långvinds försäljning (20 september 2018), Holmen köper Långvinds bruk (17 september 2018), Långvinds bruk till försäljning (27 maj 2018) och Generationsskifte i Långvind (20 september 2015).

Text och foto:
Jörgen Bengtson