Sista finishen
på Losjövägen

Under kommande veckor lägger vägentreprenören sista handen på Losjövägen/Pimsbovägen. Den kommer att vara avstängda för trafik från och med måndag och fyra veckor framåt, 20 maj–16 juni.

Vägen har fått en välbehövlig upprustning, som startade i oktober 2018. Vägentreprenören tog paus under vintern. Om några dagar sätter vägbyggaren upp skylten ”Väg avstängd” och ger vägen en sista finish i form av läggning av nytt slitlager och grusning.

Vägbeläggningen är alltså fortsatt grus, men vägkroppen har fått sig en rejäl renovering. Upprustningen har breddat vägen på flera ställen, försett den med många nya och stora kulvertar samt otaliga nya diken och bäckfåror.

Sammantaget ska den nya vägen bättre stå emot snösmältningen, som förra säsongen satte delar av vägen under vatten, samt ge bättre och jämnare väg för transporter och personbilar.

Pimsbovägen/Losjövägen är en enskild väg från Hugstret i Långvind till Losjö i Söderhamn, där den ansluter till både nya och gamla Europaväg 4. På Långvindssidan finns en handgjord träskylt, som anger att vägen går till ”Uppsala”, vilket gör att många kallar den ”Uppsalavägen”. Den kallas även Pimsbovägen, Losjövägen och ”Nyvägen”. Det går bra att kalla den både Pimsbovägen och Losjövägen; vägsamfällighetsföreningen heter Pimsbo-Losjö samfällighetsförening.

Bilden visar hur dålig den gamla vägen var, tidvis en sjö, som här på bilden den 25 april 2018. Den andra bilden visar avstängningen under upprustningens slutfas i december 2018.

Långvind har också en annan enskild väg, Snäckenvägen. Den går från Långvindsbruk via Långvinds fritidsområde till Bastharsviken. Snäckenvägen är också i starkt behov av upprustning, men här har Trafikverket hittills sagt nej till finansiering. Losjövägen fick högre prioritet.

Långvind.com har haft flera artiklar om Losjövägen/Pimpsbovägen och Snäckenvägen: Snäckenvägen blir del av fritidsområdet (14 april 2019), Pimbsbovägen klar för säsongen (13 december 2018), Upprustning av Pimsbovägen startar (18 oktober 2018), Ingen upprustning av Snäckenvägen (30 juli 2018), Snäckenvägen rustas 2016? (23 juli 2014), Fortsatt rustning av Snäckenvägen (24 maj 2014), Snäckenvägen färdig (15 november 2009) och Snäckenvägens upprustning på gång (19 oktober 2009).

Text och foto:
Jörgen Bengtson