Pimsbovägen
klar för säsongen

Pimsbovägen mellan Långvind och Europaväg 4 strax söder om kommungränsen Hudiksvall–Söderhamn har fått en välbehövlig upprustning. Nu har vägentreprenören plockar bort skylten ”Väg avstängd” och tagit paus över vintern, för att till våren komma tillbaka och lägga på nytt grus.

Pimsbovägen – även kallad Uppsalavägen efter en träskylt i Långvind som förkunnar att vägen går till Uppsala – är en enskild väg. Till skillnad från en annan enskild väg i grannskapet, Snäckenvägen från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde, är Pimsbovägen grusad och i dåligt skick.

Vägbeläggningen är fortsatt grus, men vägkroppen har fått sig en rejäl renovering. Upprustningen har breddat vägen på flera ställen, försett den med många nya och stora kulvertar samt otaliga nya diken och bäckfåror.

Sammantaget ska den nya vägen bättre stå emot snösmältningen, som förra säsongen satte delar av vägen under vatten, samt ge bättre och jämnare väg för transporter och personbilar.

Pimsbovägen har länge varit i så dåligt skick att många bilister vägrat köra på den. Efter ny vägbeläggning till våren kan alla som kommer söderifrån till Långvind se fram mot en mycket bättre väg.

Långvind.com har haft flera artiklar om Pimpsbovägen och Snäckenvägen: Upprustning av Pimsbovägen startar (18 oktober 2018), Ingen upprustning av Snäckenvägen (30 juli 2018), Snäckenvägen rustas 2016? (23 juli 2014), Fortsatt rustning av Snäckenvägen (24 maj 2014), Snäckenvägen färdig (15 november 2009) och Snäckenvägens upprustning på gång (19 oktober 2009).

Text och foto:
Jörgen Bengtson