Snäckenvägen rustas 2016?

Snäckenvägen från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde får en rejäl upprustning 2016, med cirka 1,5 kilometer ny väg – om allt går som planerat. Styrelsen för Snäckens vägsamfällighetsförening arbetar med projektering av en ny vägsträcka från korsningen vid Långvindsbruk.

År 2009 beslutade vägföreningen att rusta en del av vägen. Ungefär en fjärdedel av den asfalterade delen av vägen fick en efterlängtad upprustning i oktober-november 2009. En 1,5 kilometer lång sträcka av vägen längs Byhedsjön fick helt ny vägkropp, som är bättre underbyggd, bredare och har ny asfalt. Nu är det dags för etapp två:

– Nu har det gått fem år. Lånet vi tog är betalat. Nu vill vi gå vidare med 1,5 kilometer, börja vid allmänna vägen och gå mot fritidsområdet, säger Mats Persson, ordförande i Snäckens vägsamfällighetsförening. Han berättade i söndags om planerna på årsstämman med Långvinds samfällighetsförening.

Långvinds samfällighetsförening har ett andelstal på över 90 procent i vägföreningen. I praktiken är det därmed fritidsområdets samfällighetsförening, som bestämmer över vägens utveckling.

Snäckenvägen byggdes när Långvinds fritidsområde växte fram i början av 1960-talet. Slitaget på vägen har varit och är hårt. Dessutom är vägkroppen inte riktigt gjord från början, berättar Mats Persson.

Vägföreningens styrelse har börjat arbetet med att göra en projektering av en ny vägsträcka. Än återstår mycket arbete och beslut innan grävskoparna kan sätta tänderna i vägen.

– Arbetet kommer kanske i gång om två år. Det är viktigt att försöka få investeringspengar från Trafikverket, säger Mats Persson.

När vägföreningen byggde det nya vägavsnittet 2009 stod staten för 800 000 kronor av totalt två miljoner.

Snäckenvägen är en enskild väg från Långvindsbruk via Långvinds fritidsområde till Bastharsviken på Korsholmen. Den är asfalterad fram till Korsholmens början, en sträcka på drygt sex kilometer.

Långvind.com skrev om den kommande upprustningen i artikeln Fortsatt rustning av Snäckenvägen (24 maj 2014).

Jörgen Bengtson