Fortsatt rustning av Snäckenvägen

Snäckenvägen från Långvindsbruk till Långvinds fritidsområde kommer att få en upprustning av oupprustade delar. Vägsamfällighetsföreningens styrelse ”har börjat planera för en fortsatt ombyggnad och förbättring av Snäckenvägen,” skriver Torbjörn Englund, ordförande för Långvinds samfällighetsförening, i Långvindsbrevet nummer 1, 2014.

Långvinds samfällighetsförening har ett andelstal på över 90 procent i vägföreningen. I praktiken är det därmed fritidsområdets samfällighetsförening, som bestämmer över vägens utveckling.

– Jag hoppas att vi kan få en redovisning på stämman i sommar om hur planerna ser ut, skriver Torbjörn Englund vidare.

Snäckenvägen byggdes när Långvinds fritidsområde växte fram i början av 1960-talet. Slitaget på vägen har varit och är hårt.

Ungefär en fjärdedel av den asfalterade delen av vägen fick en efterlängtad upprustning för 4,5 år sedan. I oktober-november 2009 fick en 1,5 kilometer lång sträcka av vägen längs Byhedsjön helt ny vägkropp – bättre underbyggd, bredare och med ny asfalt jämfört med den gamla vägen. Kostnaden blev cirka två miljoner kronor, där Snäckenvägens vägsamfällighetsförening stod för 1,2 miljoner kronor och Trafikverket för 800 000 kronor.

Till detta kommer att Långvinds samfällighetsförening har investerat stora belopp i att rusta upp det asfalterade vägnätet i fritidsområdet.

Vägpartiet längs Byhedsjön var det sämsta på Snäckenvägen, men även stora delar av vägen i övrigt är i dåligt skick. Det gäller inte minst den första delen av vägen från Långvindsbruk. Vägsträckan som nu är aktuell för upprustning – helt eller delvis – är knappt 3,3 kilometer lång.

Snäckenvägen är en enskild väg på, som går från Långvindsbruk via Långvinds fritidsområde till Bastharsviken på Korsholmen. Den är asfalterad fram till Korsholmens början, en sträcka på drygt sex kilometer.

Jörgen Bengtson

Nyheten uppdaterad 30 juni 2014