Snäckenvägen färdig

Upprustningen av Snäckenvägen är klar. På fredagen inspekterade Vägverket arbetet, som pågått sedan den 13 oktober. Ombyggnationen omfattar en 1,5 kilometer lång sträcka längs Byhedsjön, där vägen varit särskilt dålig.

Vägentreprenören NCC slutförde upprustningen av Snäckenvägen på torsdagen, då man lade ut stödkanter mot asfalten.

Snäckenvägen är en enskild väg, som går från Långvindsbruk via Långvinds fritidsområde till Bastharsviken på Korsholmen. Långvinds samfällighetsförening är dominerande ägare i vägföreningen med en ägarandel på nio tiondelar.

Jörgen Bengtson