Uno-X-mackens saga all

Den tidigare Uno-X-macken i Enånger stängde förra året. Nu är saneringen av stationsområdet avslutad. Uno-X-ägaren Norsk Hydro Oljes entreprenör har grävt upp sex markcisterner, tagit bort pumpöar, centralpåfyllning och ledningar. Till detta kommer marksanering vid pumpön närmast E 4:an, där det fanns förorenad jord och förorenat grundvatten.

Den avslutande saneringskontrollen visar att området nu är renat. Norsk Hydro har för säkerhets skull installerat en kontrollbrunn, för att kunna fortsätta kontrollera grundvattnets kvalitet.

Enånger behövde inte vara utan mack någon längre tid. I juni i år öppnade en ny bensin- och dieselmack i Borka, som till skillnad från E 4-macken betjänar både bilar och båtar.

Jörgen Bengtson