Ingen upprustning
av Snäckenvägen

Den trafikerade Snäckenvägen, som går mellan avtagsvägen till Långvindsbruk via Långvinds fritidsområde till Bastharsviken på Korsholmen, får inga pengar av statliga Trafikverket. Motiveringen är märklig: den allmänna vägen till Långvindsbruk är för dålig!

Snäckenvägens samfällighetsförening beslutade 2009 att rusta en del av vägen. Ungefär en fjärdedel av den asfalterade delen av vägen fick en efterlängtad upprustning i oktober–november 2009. En 1,5 kilometer lång sträcka av vägen längs Byhedsjön fick helt ny vägkropp, bättre underbyggd, bredare och ny asfalt.

År 2014 planerade vägföreningen för en etapp två, som skulle ta sig an den sämsta delen av vägen, 1,5 kilometer från avfarten till Långvindsbruk mot fritidsområdet. Förhoppningen var att kunna rusta vägen 2016. Men det blev nej från Trafikverket både inför 2016 och senare.

Däremot har Trafikverket beslutat att anslå pengar till förbättring av Pimpsbovägen (bilden visar vägen den 25 april 2018). Den går från Hugstret i Långvindsbruk till E 4:an i Söderhamn strax söder om kommungränsen till Hudiksvall. På Långvindssidan finns en handgjord träskylt, som anger att vägen går till ”Uppsala”.

Långvind.com har haft flera artiklar om Snäckenvägen: Snäckenvägen rustas 2016? (23 juli 2014), Fortsatt rustning av Snäckenvägen (24 maj 2014), Snäckenvägen färdig (15 november 2009) och Snäckenvägens upprustning på gång (19 oktober 2009).

Text och foto:
Jörgen Bengtson