Snäckenvägens upprustning igång

Upprustningen av Snäckenvägen mellan Långvindsbruk och Långvinds fritidsområde är i full gång. En 1,5 kilometer lång sträcka av vägen längs Byhedsjön får helt ny vägkropp. Ombyggnationen började den 13 oktober. Under ombyggnationen är gamla Saltpannevägen öppen när Snäckenvägen tidvis kan vara avstängd.

Vägverket bidrar med 800 000 kronor till vägupprustningen. Resten, cirka 1,2 miljoner kronor, står Snäckenvägens vägsamfällighetsförening för. NCC har fått uppdraget att rusta vägen. Arbetet ska vara klart i år.

Jörgen Bengtson