Boka boende på Kungsgården Långvind!

Långvind får säker el

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds fritidsområde har länge varit drabbat av elavbrott, när höst- och vinterstormar sätter in. I god tid inför hösten 2010 får Långvinds fritidsområde markförlagd elkabel. Nätägaren Fortum ersätter luftledningen från Långvindsbruk med markkabel, erfar Langvind.com.

Fortum har tidigare varit ointresserat av att gräva ner elledningen till Långvind. Nu gör nätägaren reträtt. Luftledningen som löper längs med Snäckenvägen försvinner. Istället blir det markkabel längs hela sträckningen med start strax efter trevägskorsningen i Långvindsbruk. Fram till Bruket blir det dock fortsatt luftledning, som går i en bred, stormsäkrad ledningsgata.

Fortums beslut påverkar också den planerade fiberanslutningen av Långvinds fritidsområde. Fiberstaden AB kommer att samförlägga fiberoptisk kabel tillsammans med Fortums elkabel. Från Enånger till Långvindsbruk blir det, som planerat, optofiberledning i Fortums kraftledningsstolpar.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv