Boka boende på Kungsgården Långvind!

Se våra rum!

Långvinds bruk styckar av fastigheter

Print Friendly, PDF & Email

Långvinds bruk styckar av två hus för första gången på över tre årtionden. Två av brukets äldsta hus – de vita husen mellan bruksarresten och landsvägen på väg till hamnen – blir egna fastigheter. Avstyckningen är ännu inte gjord. Men arbetet med att undersöka husens tekniska status och värdera fastigheterna har börjat.

De två vita husen är gamla arbetarbostäder, kanske de äldsta husen inom bruket.

Senast Långvinds bruk styckade av stamfastigheten och skapade nya fastigheter var under 1970-talet. Första hus att bli egen fastighet var Långvinds herrgård 1975. Året efter blev Långvinds kapell egen fastighet.

I samma veva sålde bruket fyra nybildade fastigheter i samhällets utkant: Kvarnen, Kungsgården och Mellanhammaren på vägen in till bruket och Nybygget på vägen ut från bruket längs gamla vägen till Saltpannan.

Genom avstyckningen av de två vita bostadshusen i Långvindsbruks östra utkant, tar brukets ägare ett steg mot ytterligare tomtbildningar. Kommunens nya översiktsplan öppnar nämligen för tomter mellan Generalsvägen och Långvindsfjärden. En exploatering kräver dock att kommunen godkänner en detaljplan för området.

– Översiktsplanen är en kommunal viljeinriktning. Nu är det upp till markägaren att agera, sade stadsarkitekt Mats Gradh till Langvind.com den 30 maj 2009.

Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv