Boka boende på Kungsgården Långvind!

Förstörda milstenar
anmälda till Länsstyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Länsstyrelsen Gävleborg har hittills inte uppmärksammat att minst tre av länets historiska milstenar i Enånger har blivit förstörda i vinter. Tre klassiska milstenar ligger vid sidan eller på sitt stenfundament.

Nu har Ola Nilsson, Njutånger, anmält de förstörda milstenarna till Länsstyrelsen Gävleborgs kulturmiljöenhet.

Han har inte fått något svar. Men nu kan Länsstyrelsen inte längre vara ovetande om det som Långvind.com skrev om den 6 juni 2018, långt efter det inträffade.

Milstenen (bilden) är en av minst tre på Långvinds marker eller dess närhet, som blivit förstörda under vintern. Milstenen på bilden är från Lindefallet och har vittne, som såg hur den blev sönderplogad i vintras.

Milstenen i Långvindsbruks lindallé (bilden nedan) är högt placerad och skyddad av en stengärdesgård, så den har klarat vinterns snöröjning. Stengärdesgården har däremot fått sig en törn.

Gävleborgs län har många milstenar i järn från 1700-talet. Någon motsvarighet känner vi inte till i andra län. Gävleborgs klassiska milstenar kan vi tacka en driftig landshövding för, greve Fredrik Adolf Ulrik (FAU) Cronstedt.

Milstolparna har inte bara konungens befallningshavares, landshövdingens, namn på stenen, utan också regentens monogram, G III, för Gustav III.

Milstolparna står längs gamla vägar i Hälsingland och Gästrikland och bär signaturen FAU Cronstedt med årtal. Cronstedt var landshövding i hela 31 år, 1781–1812. Han beslutade 1785 att milstolpar skulle sättas upp varje kvartsmil. Dessa så kallade fjärdingsstolpar i gjutjärn, målade i vitt, guld och brons, finns bland annat längs vägen till Långvindsbruk.

År 2013 var inte vintern nådig mot landshövding Cronstedts milstolpar. Flera av milstolparna tog skada av vinterns stora snömängd och många plogningar, men förödelsen var inte så stor som vintern 2018. Långvind.com har haft två artiklar om Cronstedts milstolpar: Klassiska milstenar förstörda i snöröjning (6 juni 2018) och Cronstedt på bättringsvägen (23 maj 2013).

Text och foto:
Jörgen Bengtson


Nyheter från Hälsingekusten Nyhetsarkiv