Snäckenvägen blir
del av fritidsområdet

En av Hälsingekustens längsta, asfalterade enskilda vägar, Snäckenvägen, byter huvudman. Den går från att vara egen samfällighetsförening till att bli en gemensamhetsanläggning (GA) inom Långvinds samfällighetsförening i Långvinds fritidsområde. Vägen går från avtagsvägen till Långvindsbruk via fritidsområdet till Bastharsviken på Korsholmen.

Beslutet fattade Snäckenvägens samfällighetsförening på sitt årsmöte tidigare i april.

– Vi har skrivit ett fusionsavtal, som ska registreras hos Lantmäteriverket, säger Anders Kjällman (bilden), ordförande för Långvinds samfällighetsförening, till Långvind.com.

Medlemmarna i Långvinds samfällighetsförening äger redan drygt 90 procent av andelarna i vägföreningen. Därför behövs det inte någon ny lantmäteriförrättning, utan det räcker med ett fusionsavtal, som man skickar in till Lantmäteriet.

Frågan har varit aktuell i flera år. Den blev högaktuell, när Långvinds bruk förra året bytte ägare. Holmen Skog AB köpte Långvinds bruk och blev genom den affären minoritetsägare i Snäckenvägen.

Rent praktiskt blir Snäckenvägen en av gemensamhetsanläggningarna i Långvinds fritidsområde, GA 6. Faktum är att vägen vid lantmäteriförrättningen av Långvinds fritidsområde blev GA 6, men att den senare skiljdes av och blev egen samfällighetsförening. Nu sluts alltså cirkeln.

Största minoritetsägare blir Holmen Skog AB. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening har en plan för att engagera Holmen Skog i Snäckenvägen.

– Vi har erbjudit Holmen plats i ett utskott för infrastruktur – Snäckenvägen, sophanteringen och eventuellt mer – säger Anders Kjellman.

En viktig fråga för Snäckenvägen är dess fortsatta upprustning.

– Det kostar cirka 2,8 miljoner kronor, inklusive bidrag från Trafikverket, att renovera återstående del av Snäckenvägen, säger han.

Hela den återstående, asfalterade delen, som inte är upprustad, är cirka 3,3 kilometer lång.

Samfällighetsföreningen är inte beredd att ta upp nya lån för vägen. Snäckenvägen har 800 000 kronor i kassan, så det fordrar ytterligare sparande och, naturligtvis, ett välvilligt Trafikverket, som är berett att anslå pengar.

År 2009 fick ungefär en fjärdedel av den asfalterade delen av Snäckenvägen en efterlängtad upprustning. En 1,5 kilometer lång sträcka av vägen längs Byhedsjön fick helt ny vägkropp, bättre underbyggd, bredare och ny asfalt. Vägen kostade två miljoner kronor, varav samfälligheteföreningen stod för 1,2 miljoner och staten för 0,8 miljoner.

År 2014 planerade vägföreningen för etapp två, som skulle ta sig an den sämsta delen av vägen, 1,5 kilometer från avfarten till Långvindsbruk mot fritidsområdet. Förhoppningen var att kunna rusta vägen 2016. Men det har hittills blivit nej från Trafikverket.

Däremot beslutade Trafikverket att anslå pengar till förbättring av Pimpsbovägen/Losjövägen 2018–2019. Den går från Hugstret i Långvindsbruk till E 4:an i Söderhamn strax söder om kommungränsen till Hudiksvall.

Långvind.com har haft flera artiklar om Snäckenvägen: Ingen upprustning av Snäckenvägen (30 juli 2018), Snäckenvägen rustas 2016? (23 juli 2014), Fortsatt rustning av Snäckenvägen (24 maj 2014), Snäckenvägen färdig (15 november 2009) och Snäckenvägens upprustning på gång (19 oktober 2009).

Text och foto:
Jörgen Bengtson