Generationsskifte i Långvind

Familjeägda Långvinds bruk har genomfört ett generationsskifte, som gör att bruket i dag har åtta delägare. Den äldre generationen – Carl Erik Tottie, Helen Sténson och Lars W Tottie – har skiftat ut sina ägardelar till de sammanlagt åtta barnen.

Langvinds bruksmiljo-markeGenerationsskiftet genomfördes i två steg under 2014. Från 1 januari 2015 har ägarkretsen minskat från elva till åtta personer. Långvinds bruk fortsätter att vara ett familjeägd bruk, men nu med syskon och kusiner som ensamma ägare. Till skillnad från många andra bruk har Långvinds bruk aldrig varit satt på bolag. Driften av skogsbruket ligger dock i ett bolag, Långvinds Skogs AB.

Den tidigare nestorn i ägarfamiljen, Carl Erik Tottie, 92 år, fortsätter att företräda ägarkretsen utåt. Han är dels representant för ägarna mot myndigheter, dels ensam firmatecknare – vid sidan av styrelsen i sin helhet – för Långvinds Skogs AB.

Långvinds bruk har varit i samma familjs ägo sedan 1873. Då köpte dåvarande disponenten vid Tolvfors bruk, Wilhelm August Söderhjelm, nio tiondelar av Långvinds bruk. Fjorton år senare tog han över hela bruket. Hans ättlingar – arvet har gått på mödernet – äger fortfarande Långvinds bruk.

När Wilhelm August Söderhjelm dör, tar sonen, generalmajor Knut Erik Wilhelm Söderhjelm, över bruket. Vid hans frånfälle 1953, tar barnbarnen Carl Erik Tottie, Helen Sténson och Lars W Tottie – över ägandet. Sextiotvå år senare är det dags för nästa generationsskifte, när stafettpinnen går över till de åtta barnen, som sedan många år är delägare i bruket och nu alltså tar över sina föräldrars ägardelar.

text och foto:
Jörgen Bengtson