Långvinds bruk
till försäljning

Långvinds bruk är till salu. Skogsbruket, som en gång i tiden var ett medelstort järnbruk i stormaktstidens Sverige, har en prislapp på cirka 240 miljoner kronor. ”Årets största skogsaffär”, har Dagens Industri som rubrik på nyheten, som den publicerar på webben i dag och i tryckta tidningen på måndagen.

Dagens Industri berättar att ägarfamiljen, åtta kusiner Tottie, beslutat sig för att sälja skog, bruksmiljö och allt som hör till.

Långvinds bruk omfattar 6 700 hektar mark, varav 5 500 hektar är produktiv skogsmark. Den är uppdelad på 16 fastigheter. Samma släkt har ägt Långvinds bruk sedan 1873.

Bruket har – som tidigare nestorn i ägarfamiljen, Carl Erik Tottie, sagt till Långvind.com – aldrig varit satt på bolag. Långvinds bruk är enskild egendom, med tidigare elva och sedan drygt två år åtta delägare. Sedan 1991 finns ett aktiebolag för skogsdriften, Långvinds Skogs AB.

Läs mer om Långvinds bruks historia på Långvinds bruk och Långvinds historia.

Tajmingen på försäljningen är bra, skriver DI, med en ”glödhet skogskonjunktur”, höga virkespriser och  låga räntor. Det möjliga priset, 240 miljoner kronor, speglar enbart värdet på skogens virkesförråd, 670 000 skogskubikmeter, där 59 procent är tall, 26 procent gran och resten lövträd.

Vem köparen blir är inte klart. Det kan bli en privatperson eller ett skogsbolag. I det senare fallet kan dock bara skogsbolag med ”positiv markbalans” komma i fråga, det vill säga skogsbolag som sålt annan skogsmark till fysiska personer. Klart är dock att mäklaren blir Karl Danielsson Egendomar AB, som är Sveriges ledande mäklare på stora egendomar, som nu startat marknadsföringen. I september ska alla bud vara inne.

”Vi på Karl Danielsson Egendomar är fantastiskt stolta över att få presentera ett av Sveriges större privatägda skogsinnehav”,  skriver mäklare på sin webbplats i dag, som omfattar tre stora egendomar.

Karl Danielsson betonar att egendomen ”består av 6 700 synnerligt välarronderade hektar” och att här ”finns fantastisk jakt på älg, rådjur och tjäder samt spännande fiskeupplevelser i gårdens alla insjöar och i Östersjön”.

I den formuleringen kan man ana att mäklaren vänder sig till en privat köpare, med intresse för skog, jakt och fiske. Längre ner i annonsen betonar mäklaren det strategiska köpet som Långvinds bruk skulle vara för ett skogsbolag:

”En av Långvinds största fördelar är brukets geografiska läge, nämligen i centrum av skogsbolagens massa- och virkesindustrier. Industrier som under lång tid framöver kommer att vara i stort behov av välskött och närliggande skog för sin virkesförsörjning.”

Försäljningen omfattar hela Långvinds bruk, inklusive en unik bruksmiljö med lämningar från järnbrukstiden, hus, sjöar, åar och annat som inte nödvändigtvis är positivt vid en skogsmarksförsäljning. Utanför försäljningen ligger tidigare avstyckade fastigheter som Långvinds herrgård, Långvinds kapell, Kungsgården Långvind, Mellanhammaren, Kvarngården, Nybygget och en del senare avstyckningar.

Text och foto:
Jörgen Bengtson